Om ALF

ALF är en akronym för Avtal om Läkarutbildning och Forskning. Det nationella ALF-avtalet är ett avtal mellan staten och vissa landsting om samarbete om utbildning av läkare, klinisk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården. Staten är huvudman för universiteten och landstingen/regionerna för hälso- och sjukvården. Det nationella ALF-avtalet reglerar den ersättning som staten ger landstingen/regionerna för att medverka i utbildningen av läkare och klinisk forskning, den så kallade ALF-ersättningen.  ALF-ersättningen är avsedd för klinisk forskning och utbildning av hög kvalitet med tydlig patientnytta och relevans för hälso- och sjukvården. Det nationella ALF-avtalet kompletteras av regionala avtal där principerna för samverkan mellan universitet och landsting/region förtydligas. 

Senast uppdaterad: 2018-06-27 15:23