ALF-projektmedel

ALF-projektmedel utlyses var tredje år med mindre uppföljande utlysningar för nytillkomna sökande däremellan. Projektmedlen söks i konkurrens och förutom anställning inom Västra Götalandsregionen eller Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet om minst 50 % krävs att sökande är som lägst docent.

Pågående utlysningar

ALF-projektmedel 2020 utlyses 8 april - 3 juni 2019. Utlysningen vänder sig till dig som är nyinflyttad professor eller har blivit docent efter 4 juni 2018. Du kan även söka om du fick avslag på ansökan om ALF-projektmedel för 2018-2020, gäller ej om du ansökt om ALF-projektmedel 2019-2020.

Årlig uppföljning av emeritiprofessorer och seniora forskare

Emeritiprofessorer och seniora forskare beviljas treåriga anslag men måste varje år lämna en rapport om vetenskaplig aktivitet. Efter bedömning av aktivitet och progress fattas beslut om förlängning. Bedömningen görs av ALF-kontoret i samråd med FoUUI-direktör och prodekan. Anslagets storlek omprövas inte. Rapporten görs i Researchweb i samband med att ALF-projektmedel utlyses.

Senast uppdaterad: 2019-04-08 14:40