ALF-tjänster för forskare inom hälsovetenskapliga professioner

ALF-tjänster för forskare inom hälsovetenskapliga professioner kan sökas av sjuksköterskor, barnmorskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster/fysioterapeuter, audionomer, logopeder, dietister, biomedicinska analytiker, psykologer, socionomer/kuratorer och farmaceuter.

En ny utlysning planeras runt årsskiftet 2018/ 2019.

Rutin för rapportering av forskningstid i Heroma


Senast uppdaterad: 2018-11-12 16:31