Högre klinisk ALF-forskartjänst

Högre klinisk ALF-forskartjänst kan sökas av specialistläkare/överläkare med anställning inom Västra Götalandsregionen och som är docent. 

Tjänsten innebär ALF-finansierad forskningstid om 50 procent av heltid under två år med möjlighet till förlängning i ytterligare två år. Med tjänsten följer projektmedel om 300 000 kr per år.

Kommande utlysning är planerad till november 2019.

Rutin för rapportering av forskningstid i Heroma

Senast uppdaterad: 2019-05-16 09:54