ALF-tjänst för legitimerade hälsoprofessioner på doktorandnivå

ALF-tjänst för legitimerade hälsoprofessioner på doktorandnivå kan sökas av legitimerade hälsoprofessioner med anställning inom Västra Götalandsregionen och som är antagen som doktorand vid Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet.

Yrken som räknas som hälsoprofessioner är apotekare, arbetsterapeut, audionom, barnmorska, biomedicinsk analytiker, dietist, fysioterapeut eller sjukgymnast, kiropraktor, logoped, naprapat, optiker, ortopedingenjör, psykolog, psykoterapeut, röntgensjuksköterska, receptarie, sjukhusfysiker, sjuksköterska.

Definitionen är tagen från Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HoSp) där 21 legitimationsyrken för närvarande finns listade. Tre av yrkena på Socialstyrelsens lista, läkare, tandhygienist och tandläkare, är inte behöriga att söka denna typ av ALF-tjänst.

Tjänsten innebär ALF-finansierad forskningstid om 50 procent av heltid under två år med möjlighet till förlängning i ytterligare två år. Tjänsten upphör vid disputation.

Kommande utlysning öppnar 18 december 2018 och stänger 21 januari 2019.

Senast uppdaterad: 2018-12-17 17:33