Hälso-sam

Representanter

Västra Götalandsregionen: Jan Kilhamn, alternerande ordförande, Anders Carlberg, Ann-Marie Wennberg och Göran Matejka, Heidi Ström.

Sahlgrenska akademin: Agneta Holmäng, alternerande ordförande, Tord Berglundh, Kristoffer Hellstrand, Lena Carlsson Ekander och Silvana Naredi.

Mötestider

Hälso-sam träffas följande datum under 2019: 17 januari, 21 februari, 21 mars, 25 april, 23 maj, 29 augusti, 26 september, 24 oktober, 21 november, 12 december.

Protokoll

Protokoll från möten med Hälso-sam 

Senast uppdaterad: 2019-03-14 13:01