Hälso-sam

Representanter

Västra Götalandsregionen: Jan Kilhamn, alternerande ordförande, Anders Carlberg, Ann-Marie Wennberg och Gunilla Length Persson.

Sahlgrenska akademin: Agneta Holmäng, alternerande ordförande, Tord Berglundh, Lena Carlsson Ekander och Silvana Naredi.

Mötestider

Hälso-sam träffas följande datum under hösten 2018: 6 september, 11 oktober, 8 november och 6 december. 

Protokoll

Protokoll från möten med Hälso-sam 


Senast uppdaterad: 2018-09-17 10:19