Senaste nytt

Alla nyheter

Nu är det klart vilka personer som tilldelats Högre klinisk ALF-forskartjänst. Det här en tjänst som kan sökas av specialistläkare/överläkare med anställning inom Västra Götalandsregionen och som är docent.

I listan nedan tillkännages vilka som tilldelats ALF-tjänster för legitimerade hälsoprofessioner.

Måndag 8 april 2019 öppnar utlysningarna ALF-medel klinisk behandlingsforskning och ALF-medel för nyrekryterade professorer samt nyblivna docenter.

Nu är det klart vilka som tilldelats ALF-tjänst för legitimerad läkare på doktorandnivå och ALF-tjänst för legitimerad läkare med medicine doktorsexamen.

Den 8 april 2019 öppnar den nya utlysningen ALF-medel för klinisk behandlingsforskning.

Belöningen från den fina ALF-utvärderingen i våras står nu klar: 20 extra miljoner till klinisk forskning i Västra Götaland. Sahlgrenska akademin och Sahlgrenska Universitetssjukhuset gör nu gemensamma strategiska satsningar på de områden som behöver stärkas, i enlighet med utvärderingen från Vetenskapsrådet.

Tisdag 18 december 2018 öppnar utlysningen av ALF-tjänster för legitimerade hälsoprofessioner.

Måndag 12 november öppnar utlysningen för ALF-tjänster för legitimerade läkare.

Om forskning fått finansiering från ALF-medel ska det stå med vid publicering.

Nu har besked om tilldelning av ALF-projektmedel 2019-2020 skickats till de sökande.

I dag, torsdag 11 oktober, befinner sig Claes Ohlsson i Oslo för att ta emot Anders Jahres medicinska pris för sin forskning om benskörhet.

Kristjan Karason, Oskar Ragnarsson och Per-Olof Hansson har tilldelats 2018 års Högre kliniska ALF-forskartjänster i Västra Götaland.

Välkommen till alfvastragotaland.se! Här hittar du numera den samlade informationen om ALF i Västra Götaland. Webbplatsen är gemensam för Västra Götalandsregionen och Göteborgs universitet.

Gör plats i kalendern redan nu för Forskningsdagen 2019. Datumet är 7 februari 2019. Det övergripande temat för dagen är "Livsstilsfaktorernas betydelse för hälsan".

Senast uppdaterad: 2018-02-13 11:38