Besked om ALF-projektmedel 2019 - 2020

Nu har besked om tilldelning av ALF-projektmedel 2019-2020 skickats till de sökande.

På grund av förändringar till följd av dataförordningen GDPR syns inte poängen i meddelandena. För att komma åt informationen måste du logga in i Researchweb, www.researchweb.org/is/alfgbg och gå till ”mina sidor” i vänsterkolumnen. Klicka på din ansökan så finner du information om poäng  längst ner i ansökan.

Senast uppdaterad: 2018-11-09 11:34