2018 års Högre kliniska ALF-forskartjänster

Kristjan Karason, Oskar Ragnarsson och Per-Olof Hansson har tilldelats 2018 års Högre kliniska ALF-forskartjänster i Västra Götaland.

De har valts ut av externa bedömare från Karolinska Institutet. Alla tre kommer att presentera sin forskning på Forskningsdagen den 7 februari 2019. Forskningsdagen arrangeras av Sahlgrenska universitetssjukhuset och Sahlgrenska akademin och lyfter den högkvalitativa forskning som bedrivs i Göteborg. 

Kristjan Karason forskar på hjärtsvikt. Forskningen är inriktad på svår hjärtsvikt. Han undersöker vilka personer som har bäst nytta av avancerad terapi i form av mekaniska hjärtpumpar och hjärttransplantation och hur långtidsresultaten efter dessa behandlingar kan optimeras.

Per-Olof Hansson forskar på förmaksflimmer. Han tittar på riskfaktorer, diagnostik och förändring över tid i förekomst och följdverkningar vid förmaksflimmer. I sin studie använder han sig av befolkningsstudier, nationella register och kliniska data.

Oskar Ragnarsson forskar om skadliga effekter av höga nivåer av kortisol på hjärnan. I studierna där Cushings syndrom används som en modell för hyperkortisolism undersöks hjärnan med bland annat neurokognitiva tester, funktionell magnetkamera och PET före och efter behandling.

Om högre klinisk ALF-forskartjänst

Högre klinisk ALF-forskartjänst kan sökas av specialistläkare/överläkare med anställning inom Västra Götalandsregionen och som är docent. Tjänsten innebär ALF-finansierad forskningstid om 50 procent av heltid under två år med möjlighet till förlängning i ytterligare två år. Med tjänsten följer projektmedel om 300 000 kr per år. Läs mer om kommande utlysningar

Senast uppdaterad: 2018-10-09 16:54