Utlysning: ALF-tjänster för legitimerade läkare

Måndag 12 november öppnar utlysningen för ALF-tjänster för legitimerade läkare.

Ansökningstid: 12 november – 10 december 2018.

Tjänster att söka:
ALF-tjänst för legitimerad läkare på doktorandnivå
ALF-tjänst för legitimerad läkare med medicine doktorsexamen
Högre kliniska ALF-forskartjänster. Observera att tidsgränsen sedan erhållen docentur är borttagen för Högre kliniska ALF-forskartjänster.

Länk direkt till ansökan i Researchweb

Senast uppdaterad: 2019-03-06 14:15