Tilldelning av ALF-tjänster

Nu är det klart vilka som tilldelats ALF-tjänst för legitimerad läkare på doktorandnivå och ALF-tjänst för legitimerad läkare med medicine doktorsexamen.

ALF-tjänst för legitimerad läkare på doktorandnivå:
Alexandra Topa
Christoffer Vannas
David Larsson
Daniela Esposito
Erik Fernström
Frida Strömberg Celind
Gustaf Ulfhammer
Hallgerdur Kristjansdottir
Johan-Emil Bager
Jonas Mårtensson
Jonas Varkey
Krista Vaht
Nicklas Sundell
Simon Agerskov
Ulrika Lindgren
Yvonne Simrén

Läs om ALF-tjänst för legitimerad läkare på doktorandnivå>>

ALF-tjänst för legitimerad läkare med medicine doktorsexamen:  
Christian Polte
David Ljungman
Henrik Kjölhede
Henrik Leonhardt
Joel Eriksson
Leo Stockfelt
Nina Pauli
Per Hedenström
Randa Akouri
Ragnhildur Bergthorsdottir

Läs om ALF-tjänst för legitimerad läkare med medicine doktorsexamen>>

 

Senast uppdaterad: 2019-04-01 09:24