Utlysningar

Pågående utlysningar

Prova på-forskning för läkare. Prova på-forskning är till för forskningsintresserad läkare som saknar tidigare forskningserfarenhet och är anställd inom Västra Götalandsregionen. Prova på-forskning innebär ALF-finansierad forskningstid om tre månader.

Före ansökan ska kontakt ha etablerats mellan forskningsintresserad läkare och handledare och de båda ska vara enade om ett projekt. Målet är att projektet ska mynna ut i en vetenskaplig publikation.

Handledaren ansöker om prova på-forskningsmånader för medarbetarens räkning. Medlen kan inte sökas för det vetenskapliga arbete som ingår i ST-utbildning.

I granskningsfas

ALF-tjänster för legitimerade hälsoprofessioner. Utlysningen stängde 21 januari 2019. Tilldelning meddelas i månadsskiftet april/maj 2019.

ALF-tjänster för legitimerade läkare. Utlysningen stängde 10 december 2018. Tilldelning meddelas under mars 2019. Besked om tilldelning av högre kliniska ALF-forskartjänster meddelas i månadsskiftet april/maj 2019.

Kommande utlysningar

ALF-medel klinisk behandlingsforskning. Ansökningstid 8 april 2019 - 3 juni 2019.

ALF-projektmedel för nyrekryterade professorer samt nyblivna docenter. Ansökningstid 8 april 2019 - 3 juni 2019.

Länk till samtliga utlysningar finansierade av ALF-medel

Senast uppdaterad: 2019-03-14 16:06