Utlysningar

Pågående utlysningar

ALF-tjänst för legitimerad läkare på doktorandnivå. Utlysningen öppnar 12 november och stänger 10 december 2018. 

ALF-tjänst för legitimerad läkare med medicine doktorsexamen. Utlysningen öppnar 12 november och stänger 10 december 2018. 

Högre klinisk ALF-forskartjänst. Utlysningen öppnar 12 november och stänger 10 december 2018. 

Prova på-forskning för läkare. Prova på-forskning är till för forskningsintresserad läkare som saknar tidigare forskningserfarenhet och är anställd inom Västra Götalandsregionen. Prova på-forskning innebär ALF-finansierad forskningstid om tre månader.

Före ansökan ska kontakt ha etablerats mellan forskningsintresserad läkare och handledare och de båda ska vara enade om ett projekt. Målet är att projektet ska mynna ut i en vetenskaplig publikation.

Handledaren ansöker om prova på-forskningsmånader för medarbetarens räkning. Medlen kan inte sökas för det vetenskapliga arbete som ingår i ST-utbildning.

Kommande utlysningar

ALF-projektmedel för nyrekryterade professorer samt nyblivna docenter. Planerad till våren 2019. 

ALF-tjänst för forskare inom hälsovetenskapliga professioner. Planerad till årsskiftet 2018/2019.

Länk till samtliga utlysningar finansierade av ALF-medel


Senast uppdaterad: 2018-11-12 16:32