Utlysningar

Pågående utlysningar

ALF-medel klinisk behandlingsforskning. Ansökningstid 8 april 2019 - 3 juni 2019.

ALF-projektmedel för nyrekryterade professorer samt nyblivna docenter. Ansökningstid 8 april 2019 - 3 juni 2019.

Prova på-forskning för läkare. Prova på-forskning är till för forskningsintresserad läkare som saknar tidigare forskningserfarenhet och är anställd inom Västra Götalandsregionen. Prova på-forskning innebär ALF-finansierad forskningstid om tre månader.

Före ansökan ska kontakt ha etablerats mellan forskningsintresserad läkare och handledare och de båda ska vara enade om ett projekt. Målet är att projektet ska mynna ut i en vetenskaplig publikation.

Handledaren ansöker om prova på-forskningsmånader för medarbetarens räkning. Medlen kan inte sökas för det vetenskapliga arbete som ingår i ST-utbildning.

Kommande utlysningar

Länk till samtliga utlysningar finansierade av ALF-medel

Senast uppdaterad: 2019-05-07 13:31