Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Regionalt ALF-avtal

"Karta VGR"

Det regionala ALF-avtalet mellan Göteborgs universitet och Västra Götalandsregionen tydliggör principerna för samverkan mellan universitet och region. Genom avtalet är parterna överens om att tillsammans främja hälso- och sjukvårdens utveckling genom ett fördjupat och vidgat samarbete inom forskning, utbildning och utveckling.

Göteborgs universitet och Västra Götalandsregionen ska i sina respektive verksamheter ta hänsyn till den överenskommelsen som gjorts i det regionala ALF-avtalet och till de gemensamma mål som satts upp. Beslut fattas dock inom regionen och universitetet i enlighet med respektive organisations beslutsordning.

Regionalt ALF-avtal mellan Västra Götalandsregionen och Göteborgs universitet

Fördelning av ALF-medel

2020 års ALF-medel, 504 miljoner, fördelas enligt följande i Västra Götalandsregionen: 

Fördelning av ALF-medel 2020
Senast uppdaterad: 2020-10-12 09:42