Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Goda exempel på klinisk forskning

På den här sidan lyfter vi artiklar med forskare som har ALF-medel till sin forskning. Vi visar hur ALF-medel och samverkan mellan universitet och region främjar utvecklingen av hälso- och sjukvården i Västra Götaland.

 • Risken för hjärtinfarkt eller stroke hos personer med liten eller ingen utbildning är mer än dubbelt så hög som för personer med hög utbildning, visar en omfattande internationell studie publicerad i The Lancet Global Health. Publicerad på akademiliv.se 14 maj 2019

 • Katharina Stibrant Sunnerhagen, överläkare och professor inom rehabiliteringsmedicin på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, har blivit utnämnd till expert i Världshälsoorganisationens, WHO:s, arbete kring Rehabilitation 2030. Publicerad på sahlgrenska.se 10 januari 2019

 • Fyra unga forskare vid Sahlgrenska akademin har tilldelats SSMF:s Stora Anslag, som är ett av Sveriges största etableringsstöd för unga forskare. Volkan Sayin får anslaget på heltid, och Helena Filipsson Nyström, Björn Redfors och Johan Zelano får etableringsstödet på halvtid för kliniska forskare. Publicerad på akademiliv.se 6 november 2018

 • Prematura barn med låga nivåer av blodplättar (trombocyter) i blodet löper kraftigt förhöjd risk att drabbas av en svår variant av den synhotande ögonsjukdomen ROP, visar en svenskamerikans studie publicerad i tidskriften JCI Insight. Publicerad på akademiliv.se 5 oktober 2018

 • Som ett led i sitt 200-års jubileum väljer Göteborgs Läkaresällskap att uppmärksamma två framstående kliniska forskare med varsitt personligt jubileumspris. Kirurgen Eva Haglind får priset för etablerade forskare och diabetesläkaren Marcus Lind får priset för yngre forskare. Publicerad på akademiliv.se 4 september 2018

 • Ungdomar som röker eller dricker får stela blodkärl: Ju högre konsumtion, desto större blir skadorna. Det antyder en unik studie som nyligen publicerades i European Heart Journal. Publicerad på dn.se 3 september 2018

 • Ett saltintag motsvarande drygt två teskedar per dag ökar inte riskerna för hjärt-kärlsjukdom, hjärtinfarkt eller stroke, enligt en omfattande internationell studie publicerad i The Lancet. Publicerad på sahlgrenska.ge.se 20 augusti 2018

 • Risken för att drabbas av en fraktur ökar med cirka 30 procent efter en gastric bypass, den i dag vanligaste överviktsoperationen, visar en studie publicerad i tidskriften Journal of Bone and Mineral Research. En ny upptäckt är också att fallolyckorna ökar efter gastric bypass. Publicerad på akademiliv.se 14 augusti 2018

 • Kvinnor som utvecklat typ 1-diabetes före tio års ålder dör i genomsnitt nästan 18 år tidigare än diabetesfria kvinnor. Män i motsvarande situation förlorar närmare 14 levnadsår. Vid diagnos i åldern 26-30 år förkortas livet med i snitt tio år, visar forskning publicerad i tidskriften The Lancet. Publicerad på akademiliv.se 14 augusti 2018

 • Vuxna och barn omsätter och reagerar olika på läkemedel. Trots att det finns skillnader är många läkemedel inte studerade på barn och kunskapen om långtidseffekter och biverkningar är eftersatt. Det krävs ett större fokus på barnperspektivet och en ökad satsning på fler kliniska prövningar på barn, menar Jenny Kindblom, forskare och specialist i klinisk farmakologi vid Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus i Göteborg. Publicerad på kliniskastudier.se

 • Henrik Hagberg, professor i obstetrik vid Sahlgrenska akademin, och dessutom fakultetens prodekan, är årets mottagare av Bernt Kjessler priset från Svensk förening för obstetrik & gynekologi. Henrik Hagberg får priset för sitt aktiva deltagande inom undervisning inom obstetrik och gynekologi på alla nivåer, och lyfts fram för sitt föredömliga sätt att ansvara för kandidatutbildningen inom ämnesområdet. Publicerad på akademiliv.se 21 juni 2018

 • Västra Götalandsregionen och Göteborgs universitet får mycket gott betyg för sin kliniska forskning i Vetenskapsrådets utvärdering. Vetenskapsrådets har på uppdrag av regeringen utvärderat den kliniska forskningens kvalitet vid de landsting som omfattas av ALF-avtalet. Publicerad på akademiliv.se 29 mars 2018

 • Årets stora utlysning för ALF-projektmedel har nu gått i mål, och totalt närmare 200 miljoner kronor har fördelats till de 255 ansökningar som rankades högst av bedömargrupperna. Två av dem som får de största bidragen är Christopher Gillberg och Ann Hellström, som får totalt sex miljoner kronor vardera under tre år. Publicerad på akademiliv.se 27 november 2017

Senast uppdaterad: 2018-06-28 15:52