Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

ALF-medel genererar ökat stöd till forskning och innovation

Anslag från strategiska ALF-medel möjliggör nu ett utökat stöd till forskare och anställda i Västra Götalandsregionen och vid Göteborgs universitet i form av statistisk rådgivning, stöd vid hälsoekonomiska analyser och utökade resurser vid Grants Office i VGR.

– Gemensamt erbjuder vi nu forskare i regionen ett mer komplett forsknings- och innovationsstöd, säger Alessio Degl’Innocenti, verksamhetschef på Gothia Forum.

Statistisk rådgivning och stöd vid hälsoekonomiska analyser

Akademistatistik erbjuder konsultation i statistik och hälsoekonomiska analyser till forskare vid Sahlgrenska akademin och inom Västra Götalandsregionen. De stöttar forskare från projektstart till de statistiska analyser som krävs för en färdig artikel. Här kan du exempelvis få hjälp med experimentell design, power-beräkningar, statistiska analysplaner och modellering av data och granskning av statistisk analys. Inom hälsoekonomi erbjuds bland annat hjälp med kostnadsanalyser eller kostnads-effektivitetsanalyser. Läs mer om Akademistatistik >> 

Utökat stöd vid Grants Office

ALF-medel finansierar två nya tjänster inom Grants Office i Västra Götalandsregionen. Jenny Veide Vilg är anställd på Innovationsplattformen och på Gothia Forum finns Jenna Anderson på plats som Scientific Editor. De ska tillsammans med sina kollegor vidareutveckla Grants Office-tjänster till anställda inom hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen.

Genom Grants Office vid Gothia Forum får forskare hjälp att hitta och ansöka om lämplig externfinansiering, hitta samarbetspartners samt administrera, rapportera och redovisa projekt. Här erbjuds också hjälp att editera texter för vetenskaplig stringens.

Till Grants Office vid Innovationsplattformen vänder du dig om du vill söka medel från externa finansiärer för ett innovationsprojekt, till exempel från Vinnova. Här får du rådgivning kring samarbeten, administration, ekonomi och formulering av ansökan.   

- Det kan handla om att ge stöd till verksamheter inom Västra Götalandsregionen som är huvudsökande för ett projekt, men också till sökande som vill ingå i samverkansprojekt, säger Jenny Veide Vilg.

Jenny berättar vidare att det under 2019 pågår en kartläggning för att bättre förstå medarbetares behov av stöd från Grants Office. Visionen framåt är att lärdomar och erfarenheter ska fångas upp och att Grants Office ska bygga upp en stödprocess som på sikt bidrar till hållbart projektarbete och fler beviljade projekt.

- Vi vill stimulera och stötta hälso- och sjukvårdens deltagande i forsknings- och innovationssamarbeten med extern finansiering för att öka beviljade ansökningar och framgångsrika samverkansprojekt där forskare och innovatörer från Västra Götaland deltar, säger Alessio Degl' Innocenti.

Läs mer på Innovationsplattformens webbplats >> 
Läs mer på Gothia Forums webbplats >>