Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Utlysningar

Aktuella utlysningar

Alla utlysningar ansöks via Reaserchwebs portal >>

ALF-projektmedel 2024
Beviljat anslag gäller för 1 år. ALF-projektmedel avser att stödja medicinsk forskning med betoning på forskning med målsättning att på sikt förbättra diagnostik, profylax/prevention, behandling eller vård. Förutom anställning inom Västra Götalandsregionen eller Sahlgrenska akademin om minst 50 procent krävs att sökande är som lägst docent. Utlysningen av ALF-projektmedel 2024 öppnar onsdagen den 12 april, 2023, och stänger torsdag den 1 juni, 2023, kl. 23.59. Läs mer >>

ALF-medel för kompletterande studie i anslutning till HTA
För forskare som genomgått en prövning enligt HTA-konceptet och där HTA-rapporten har blivit publicerad finns möjligheten att söka medel för kompletterande studier. Ansökan ska göras inom 3 år från publicerad HTA-rapport och avser studier som har som målsättning att besvara frågor som väckts i samband med HTA-rapporten. Anslagstiden är 2 år, under förutsättning att tillfredställande progress uppvisas i årlig avrapportering. Utlysningen av ALF-medel HTA öppnar onsdagen den 12 april, 2023, och stänger torsdag den 1 juni, 2023, kl. 23.59. Läs mer >>

I granskningsfas

  • För närvande har vi inga ansökningar i granskningsfas.

Beslutade

Pedagogiska ALF-medel för läkarprogrammet
Utlysningsperioden öppnde torsdagen den 27 oktober 2022 och stängde torsdagen den 8 december 23:59.

Pedagogiska ALF-medel för hälsoprofessioner
Utlysningsperioden öppnade torsdagen den 27 oktober 2022 och stängde torsdagen den 8 december 23:59.

ALF-tjänst för legitimerade hälsoprofessioner på doktorandnivå
Utlysningsperioden öppnade torsdagen den 27 oktober 2022 och stängde torsdagen den 8 december 23:59.

ALF-tjänst för legitimerade och icke-legitimerade hälsoprofessioner med doktorsexamen
Utlysningsperioden öppnade torsdagen den 27 oktober 2022 och stängde torsdagen den 8 december 23:59.

ALF-tjänst för legitimerad läkare på doktorandnivå
Utlysningsperioden öppnade torsdagen den 27 oktober 2022 och stängde torsdagen den 8 december 23:59.

ALF-tjänst för legitimerad läkare med medicine doktorsexamen
Utlysningsperioden öppnade torsdagen den 27 oktober 2022 och stängde torsdagen den 8 december 23:59.

Högre klinisk ALF-forskartjänst för specialistläkare/överläkare med docentur
Utlysningsperioden öppnade torsdagen den 27 oktober 2022 och stängde torsdagen den 8 december 23:59.

Högre klinisk ALF-forskartjänst för legitimerade och icke-legitimerade hälsoprofessioner med överprofession och docentur
Utlysningsperioden öppnade torsdagen den 27 oktober 2022 och stängde torsdagen den 8 december 23:59.

Prova-på-forskning 2022
Utlysningsperioden öppnde torsdagen den 27 oktober 2022 och stängde torsdagen den 8 december 23:59.


Senast uppdaterad: 2023-04-19 08:01