Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Samverkan

"Gångbro"

Västra Götalandsregionen och Göteborgs universitet har ett nära och betydelsefullt samarbete. Samarbetet rör forskning, utvecklingsarbete och utbildning (FoUU) inom både hälso- och sjukvård och tandvård. Regionen och universitetet arbetar tillsammans för att utifrån vetenskaplig grund och beprövad klinisk erfarenhet utveckla ny kunskap som kan omsättas till en god vård för medborgarna i Västra Götaland. Samarbetet regleras i avtal, framför allt av det regionala ALF-avtalet.

Göteborgs universitet och Västra Götalandsregionen har antagit en gemensam vision Kunskap för det goda livet som ligger till grund för samarbetet. I visionen står att bland annat att Göteborgs univeristet och Västra Götalandsregionen "har som ett gemensamt mål att utveckla sjukvård, tandvård, och hälsoarbete samt forskning, utvecklingsarbete och utbildning inom hälso-, sjukvård, och tandvårdsområdet, så att Västsverige inom dessa verksamheter intar en tätposition i Sverige och i vissa fall även i Europa och världen".

Visionsdokumentet Kunskap för det goda livet

Strategi klinisk forskning

Den gemensamma strategin för klinisk forskning är framtagen inom ramen för samverkan mellan sjukvård och akademi som regleras i det regionala ALF-avtalet. Strategin pekar ut mål och anger åtgärder för fortsatt utveckling av den kliniska forskningen.

Strategi klinisk forskning - gemensam för Västra Götalandsregionen och Göteborgs universitet

Samarbetsorganisation

De fyra samarbetsorganen Hälso-sam, Medi-sam, Odont-sam och Vård-sam uppgift är att arbeta med gemensamma frågor som rör forskning, utveckling och utbildning (FoUU). Gruppernas uppdrag är brett och behandlar alla samarbetsfrågor inom FoUU-området.

Hälso-sam och Medi-sam samarbetar om tillämpningen av ALF-avtalet. Samarbetsgrupperna har fyra ledamöter från Göteborgs universitet och fyra ledamöter från Västra Götalandsregionen. De båda organisationerna turas om att leda arbetet och innehar ordförandeskapet i grupperna vartannat år.

Förutom samarbetsgrupperna för ALF-avtalet finns Odont-sam och Vård-sam. De här grupperna samarbetar om tillämpningen av avtalet om tandläkarutbildning och odontologisk forskning (TUA). Grupperna arbetar även kring det avtalet om samarbete som finns avseende utbildningar för professionerna arbetsterapeut, audionom, barnmorksa, biomedicinsk analytiker, dietist, fysoterapeut, logoped, röntgensjuksköterska, sjuksköterska och specialistsjuksköterksa samt forskning och utveckling inom därtill knutna ämnesområden. 

 


Senast uppdaterad: 2024-01-02 09:07