Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

ALF

Senaste nytt

  • Tilldelningen av ALF-tjänster för legitimerade läkare med medicine doktorsexamen är nu klar. Totalt tilldelas nio forskare en ALF-tjänst om 50 % och åtta forskare en ALF-tjänst om 20 %. Tjänsterna tillträds den 1 januari 2025 och löper över två till fyra år. Med tjänsten tillkommer ett ryggsäcksanslag om 200 000 kr per år för dem som inte innehar ALF-projektmedel eller ALF-projektmedel för yngre forskare. Nedan listas de 17 forskare som har tilldelats en ALF-tjänst.

  • Satsningen på ALF-medel för Klinisk behandlingsforskning har lett till en publikation i Lancet Gastroenterology & Hepatology! Magnus Simrén beviljades medel om 800 000 kr/år i utlysningen av Klinisk behandlingsforskning 2020-2022 för projektet "Kostbehandling eller läkemedel för att förbättra hälsa hos patienter med irritable bowel syndrome (IBS) – en randomiserad, kontrollerad studie". Studien visar att kostbehandling är mer effektiv än läkemedel vid känslig tarm, IBS. Med kostjusteringar fick mer än sju av tio patienter påtagligt lindrigare symtom.

  • Från och med den 10 april går det att ansöka om forskningsmedel i vårens ALF-utlysningar: ALF-projektmedel 2025-2027, ALF-projektmedel för yngre forskare 2025-2027 samt ALF-medel för HTA. Ansökan görs elektroniskt i Researchweb, med sista ansökningsdag den 3 juni, 2024.

ALF Västra Götaland

Västra Götalandsregionen och Göteborgs universitet arbetar tillsammans för att utifrån vetenskaplig grund och beprövad klinisk erfarenhet utveckla ny kunskap som kan omsättas till en god vård för medborgarna i Västra Götaland. Det här samarbetet regleras i det regionala ALF-avtalet. 

Det nationella ALF-avtalet är det avtal som finns mellan svenska staten och sju av Sveriges regioner om utbildning av läkare, klinisk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården. Det här avtalet reglerar den ersättning som staten ger regionerna för att medverka i utbildning av läkare och klinisk forskning. 


"Pengar" "Fördelning av medel"

Fördelning av regionens ALF-medel

Västra Götalandsregionens ALF-medel uppgår 2024 till 537 miljoner kronor. Närmare hälften av dessa medel beviljas till forskare i form av projektmedel. Här kan du ta del av hur de regionala ALF-medlen fördelas under 2024.