Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

ALF

ALF Västra Götaland

Västra Götalandsregionen och Göteborgs universitet arbetar tillsammans för att utifrån vetenskaplig grund och beprövad klinisk erfarenhet utveckla ny kunskap som kan omsättas till en god vård för medborgarna i Västra Götaland. Det här samarbetet regleras i det regionala ALF-avtalet. 

Det nationella ALF-avtalet är det avtal som finns mellan svenska staten och sju av Sveriges regioner om utbildning av läkare, klinisk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården. Det här avtalet reglerar den ersättning som staten ger regionerna för att medverka i utbildning av läkare och klinisk forskning. 


Senaste nytt

  • Utifrån rådande pandemisituation kommer årets informationsmöte inför kommande utlysning av ALF-projektmedel att äga rum i form av ett Zoom-möte. Mötet som hålls av FoUUI-direktör Caterina Finizia, prodekan Henrik Hagberg och ALF-strateg Kristina Eriksson planeras till måndag 15 mars kl. 11:00-12.30.

  • Under coronapandemin har klinisk forskning inte kunnat genomföras som planerat och forskningsmedel riskerar att inte nyttjas. Till ALF-avtalet görs därför nu ett tillägg som möjliggör att medel till regionerna för klinisk forskning kan användas även under 2021.

  • Nu är det klart vilka personer som tilldelats ALF-projektmedel i mellanomgången 2021.

"Pengar" "Fördelning av medel"

Fördelning av regionens ALF-medel

Västra Götalandsregionens ALF-medel uppgår 2021 till 513 miljoner kronor. Närmare hälften av dessa medel beviljas till forskare i form av projektmedel. Här kan du ta del av hur de regionala ALF-medlen fördelas under 2021.