Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

ALF

Senaste nytt

  • Från och med den 10 april går det att ansöka om forskningsmedel i vårens ALF-utlysningar: ALF-projektmedel 2025-2027, ALF-projektmedel för yngre forskare 2025-2027 samt ALF-medel för HTA. Ansökan görs elektroniskt i Researchweb, med sista ansökningsdag den 3 juni, 2024.

  • Nu är det klart vilka som har beviljats ALF-tjänst för läkare på doktorandnivå samt Högre klinisk ALF-forskartjänst i den senaste ansökningsomgången. Tjänsterna tillträds den 1 januari 2025, men för de på doktorandnivå finns även möjligheten att påbörja tjänsten från och med 1 juli 2024. Nedan listas de som tilldelats ALF-tjänst och titel på forskningsprojektet. Beslut om ALF-tjänst för läkare med medicine doktorsexamen är framflyttat till följd av ett stort söktryck. Besked planeras till månadsskiftet maj/juni.

  • Marit Stockfelt, läkare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och forskare på Institutionen för medicin, är den första som fått ALF-medel för att kunna genomföra en period som internationell postdok. Just nu befinner sig hela familjen i Storbritannien.

ALF Västra Götaland

Västra Götalandsregionen och Göteborgs universitet arbetar tillsammans för att utifrån vetenskaplig grund och beprövad klinisk erfarenhet utveckla ny kunskap som kan omsättas till en god vård för medborgarna i Västra Götaland. Det här samarbetet regleras i det regionala ALF-avtalet. 

Det nationella ALF-avtalet är det avtal som finns mellan svenska staten och sju av Sveriges regioner om utbildning av läkare, klinisk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården. Det här avtalet reglerar den ersättning som staten ger regionerna för att medverka i utbildning av läkare och klinisk forskning. 


"Pengar" "Fördelning av medel"

Fördelning av regionens ALF-medel

Västra Götalandsregionens ALF-medel uppgår 2024 till 537 miljoner kronor. Närmare hälften av dessa medel beviljas till forskare i form av projektmedel. Här kan du ta del av hur de regionala ALF-medlen fördelas under 2024.