Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Forskning

"provrör i laboratorium"

Västra Götalandsregionens ALF-medel uppgår 2019 till drygt 493 miljoner kronor. Av dessa medel beviljas närmare hälften till forskare i form av projektmedel. Förutom ALF-projektmedel används medlen till ALF-tjänster, strategiska satsningar, läkare med aktiva kombinationsanställningar och infrastruktur.

I Västra Götaland har cirka 350 forskningsprojekt ALF-projektmedel, projektmedlen söks i konkurrens. Under 2019 används 13 procent av medlen till ALF-tjänster på olika nivåer. Tjänsterna innebär ALF-finansierad forskningstid om 50 procent. För legitimerade läkare utlyses varje år ALF-tjänster på doktorandnivå, för läkare med medicine doktorsexamen och Högre kliniska ALF-forskartjänster. Från och med 2018 har även legitimerade forskare inom hälsovetenskapliga professioner möjlighet att söka ALF-tjänster.  

Här finns mer information om de ALF-projektmedel och ALF-tjänster som är möjliga för forskare att söka:

 

Senast uppdaterad: 2019-03-06 09:28