Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Senaste nytt

Alla nyheter

 • Satsningen på ALF-medel för Klinisk behandlingsforskning har lett till en publikation i Lancet Gastroenterology & Hepatology! Magnus Simrén beviljades medel om 800 000 kr/år i utlysningen av Klinisk behandlingsforskning 2020-2022 för projektet "Kostbehandling eller läkemedel för att förbättra hälsa hos patienter med irritable bowel syndrome (IBS) – en randomiserad, kontrollerad studie". Studien visar att kostbehandling är mer effektiv än läkemedel vid känslig tarm, IBS. Med kostjusteringar fick mer än sju av tio patienter påtagligt lindrigare symtom.

 • Från och med den 10 april går det att ansöka om forskningsmedel i vårens ALF-utlysningar: ALF-projektmedel 2025-2027, ALF-projektmedel för yngre forskare 2025-2027 samt ALF-medel för HTA. Ansökan görs elektroniskt i Researchweb, med sista ansökningsdag den 3 juni, 2024.

 • Nu är det klart vilka som har beviljats ALF-tjänst för läkare på doktorandnivå samt Högre klinisk ALF-forskartjänst i den senaste ansökningsomgången. Tjänsterna tillträds den 1 januari 2025, men för de på doktorandnivå finns även möjligheten att påbörja tjänsten från och med 1 juli 2024. Nedan listas de som tilldelats ALF-tjänst och titel på forskningsprojektet. Beslut om ALF-tjänst för läkare med medicine doktorsexamen är framflyttat till följd av ett stort söktryck. Besked planeras till månadsskiftet maj/juni.

 • Marit Stockfelt, läkare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och forskare på Institutionen för medicin, är den första som fått ALF-medel för att kunna genomföra en period som internationell postdok. Just nu befinner sig hela familjen i Storbritannien.

 • I mars månad genomfördes fyra öppna informationsmöten kring kommande utlysningar av ALF-projektmedel och ALF-projektmedel för yngre forskare 2025–2027.

 • Från och med 2024 är det möjligt att ansöka om ALF-medel för forskningsvistelse utomlands (sabbatical) och internationell postdok.

 • Totalt 10 sökande har beviljats forskningsmånader i den senaste utlysningen av Prova-på-forskning. Det innebär ALF-finansierad forskningstid på heltid i 3 månader under 2024.

 • Nu har anmälan öppnat för Forskningsdagen med temat "Forskning som räddar liv – från screening till rehabilitering”.

 • Nu är det klart vilka personer som har beviljats ALF-projektmedel 2024 och ALF-medel för kompletterande studie i anslutning till HTA 2024-2025. 15 projekt tilldelades medel om totalt 6,4 miljoner kronor i ALF-projektmedel, och 2 projekt fick dela på totalt 1,25 miljoner kronor i ALF-medel för HTA. I listan nedan tillkännages vilka som tilldelats medel och titlarna på respektive projekt.

 • I oktober utlyses flera nivåer av ALF-tjänster sökbara för legitimerade läkare. Det utlyses även prova-på-forskning för forskningsintresserade läkare och andra hälsoprofessioner som saknar tidigare forskningserfarenhet.

 • Totalt tre dialogmöten om Vetenskapsrådets ALF-utvärdering har genomförts under september, ett per sjukhustomt.

 • Nu är det klart vilka personer som tilldelats Pedagogiska ALF-medel mot läkarprogrammet 2023 - 2024 samt Pedagogiska ALF-medel för hälsoprofessioner 2023. Se listorna här.

 • Totalt beviljades 42 forskare ALF-tjänst i den senaste ansökningsomgången. Tjänsterna är fördelade på läkare och andra hälsoprofessioner och tillträds den 1 januari, 2024. Nedan listas de som tilldelats ALF-tjänst och titel på forskningsprojektet.

 • Från och med onsdag 12 april går det att ansöka om forskningsmedel i vårens ALF-utlysningar. Ansökan görs elektroniskt i Researchweb, med sista ansökningsdag torsdag den 1 juni, 2023, kl. 23.59.

 • Medi-sam Utbildning bjuder in till digitala informationsträffar angående en ny fördelningsmodell för ALF-undervisningsmedel vid intrång i sjukvården vid verksamhetsförlagd utbildning (VFU) för läkarstudenter på grundnivå. Informationsträffarna riktar sig till dig som har ett intresse av att veta mer om modellen.

 • Den kliniska forskningen i Västra Götaland får högsta betyg i en ny utvärdering från Vetenskapsrådet, och bibehåller därmed sin ledande position i landet. Särskilt starka områden är forskningens kvalitet och citeringsgrad, samt forskarnas förutsättningar.

 • Den aktuella utlysningen sker årligen och syftar till att främja forskning och utveckling inom vårdområden som omfattas av ett NHV-tillstånd, nationellt vårduppdrag för cancerdiagnos och sällsynta diagnoser definierade som medlemskap i Europeiska referensnätverk (ERN).

 • Totalt 13 sökande har beviljats forskningsmånader i den senaste utlysningen av Prova-på-forskning. Det innebär ALF-finansierad forskningstid på heltid i 3 månader under 2023.

 • Nu är det klart vilka personer som tilldelats ALF-projektmedel 2023-2024, ALF-medel för HTA 2023-2024 och ALF-medel för klinisk behandlingsforskning 2023-2025. I listan nedan tillkännages vilka som tilldelats ALF-medel och titlarna på deras projekt.

 • I oktober 2022 utlyses flera nivåer av pedagogiska ALF-medel, ALF-tjänster, sökbara för både läkare och hälsoprofessioner. Det utlyses även prova-på-forskning för forskningsintresserade som saknar tidigare forskningserfarenhet.

 • Under våren så utlystes ALF-finansierade forskningsmånader för disputerade forskare anställda vid förvaltningar (utanför SU) inom Västra Götalandsregionen.

 • Totalt beviljades 27 forskare ALF-tjänster i den senaste ansökningsomgången. Detta innebär finansierad forskningstid om 50 % av heltid i minst två år, med projektmedel knutna till en del av tjänstetyperna. Nytt för i år är även två strategiska ALF-tjänster riktade mot registerforskning.

 • Från och med fredag 15 april går det att ansöka om forskningsmedel i vårens ALF-utlysningar. Ansökan görs elektroniskt i Researchweb, med sista ansökningsdag onsdag 1 juni.

 • Innehavare av ALF-projektmedel och ALF-projektmedel för yngre forskare kommer att få en extratilldelning av medel att förbruka under 2022. Innehavare av ALF-projektmedel tilldelas 50 000 kr/projekt och innehavare av ALF-projektmedel för yngre forskare tilldelas 100 000 kr/projekt.

 • Nu utlyses ALF-finansierade forskningsmånader (1–3 månader) för disputerade forskare anställda vid förvaltningar (utanför SU) inom Västra Götalandsregionen. Forskningsmånaderna ska nyttjas under 2022.

 • Totalt 15 sökande har beviljats forskningsmånader i den senaste utlysningen av Prova-på-forskning. Det innebär ALF-finansierad forskningstid på heltid i 3 månader under 2022.


Senast uppdaterad: 2024-04-09 09:58