Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Senaste nytt

Alla nyheter

 • Under våren så utlystes ALF-finansierade forskningsmånader för disputerade forskare anställda vid förvaltningar (utanför SU) inom Västra Götalandsregionen.

 • Totalt beviljades 27 forskare ALF-tjänster i den senaste ansökningsomgången. Detta innebär finansierad forskningstid om 50 % av heltid i minst två år, med projektmedel knutna till en del av tjänstetyperna. Nytt för i år är även två strategiska ALF-tjänster riktade mot registerforskning.

 • Från och med fredag 15 april går det att ansöka om forskningsmedel i vårens ALF-utlysningar. Ansökan görs elektroniskt i Researchweb, med sista ansökningsdag onsdag 1 juni.

 • Innehavare av ALF-projektmedel och ALF-projektmedel för yngre forskare kommer att få en extratilldelning av medel att förbruka under 2022. Innehavare av ALF-projektmedel tilldelas 50 000 kr/projekt och innehavare av ALF-projektmedel för yngre forskare tilldelas 100 000 kr/projekt.

 • Nu utlyses ALF-finansierade forskningsmånader (1–3 månader) för disputerade forskare anställda vid förvaltningar (utanför SU) inom Västra Götalandsregionen. Forskningsmånaderna ska nyttjas under 2022.

 • Totalt 15 sökande har beviljats forskningsmånader i den senaste utlysningen av Prova-på-forskning. Det innebär ALF-finansierad forskningstid på heltid i 3 månader under 2022.

 • Totalt beviljades 6 ansökningar ALF-medel om sammanlagt 12,4 miljoner kronor för inköp av tung utrustning för klinisk forskning under 2022.

 • I april utlyses ALF-medel för klinisk behandlingsforskning med syfte att påverka klinisk praxis. Utlysningen inbegriper även projekt som har som målsättning att besvara frågor som väckts i samband med HTA-rapport och varje ansökan ska avse ett tydligt avgränsat projekt.

 • Nu är det klart vilka som beviljades ALF-projektmedel i den senaste ansökningsomgången 2022-2024. Totalt beviljades 285 forskare ALF-projektmedel om sammanlagt 209 miljoner kronor/år. 17 forskare beviljades ALF-projektmedel för yngre forskare om sammanlagt 5,1 miljoner kronor/år.

 • Nytt för i år! En strategisk satsning på ALF-tjänst i registerforskning för legitimerad läkare med medicine doktorsexamen.

 • I oktober utlyses flera nivåer av ALF-tjänster sökbara för legitimerade läkare. Det utlyses även prova-på-forskning för forskningsintresserade läkare och andra hälsoprofessioner som saknar tidigare forskningserfarenhet.

 • Coronapandemin har påverkat ALF-regionernas möjligheter att bedriva klinisk forskning som planerat och forskningsmedel riskerar att inte nyttjas. Liksom föregående år gör nu regeringen ett tillägg i ALF-avtalet så att 2021 års medel kan användas även under 2022.

 • Ansökningsperiod: måndag 16 augusti 2021 till fredag 1 oktober 2021.

 • 36 forskare fick ALF-tjänst i den senaste ansökningsomgången. En av dem är doktoranden Linda Wass, som blir den första biomedicinska analytikern att få en ALF-forskartjänst.

 • Utlysningen öppnar den 7 juni och stänger den 31 augusti, 2021.

 • Natten 1 juni 2021 kl. 23.59 stängde ansökningsperioden för vårens ALF-utlysningar. Totalt inkom 419 ansökningar för ALF-projektmedel 2022-2024 och 91 ansökningar för ALF-projektmedel för yngre forskare 2022-2024.

 • Totalt beviljades 36 forskare ALF-tjänst i den senaste ansökningsomgången. Tjänsterna är fördelade på läkare och andra hälsoprofessioner och tillträds 1 januari 2022. Nedan listas de som tilldelats ALF-tjänst.

 • Från och med fredag 16 april går det att ansöka om forskningsmedel i vårens ALF-utlysningar. Ansökan görs elektroniskt i Researchweb, med sista ansökningsdag tisdag 1 juni. Nytt för i år! Signering av projektöverenskommelse med BankID/Mobilt BankID.

 • Nu är det klart vilka personer som tilldelats Pedagogiska ALF-medel i pilotomgången 2021. Se listan här.

 • Utifrån rådande pandemisituation ägde årets informationsmöte inför kommande utlysning av ALF-projektmedel rum i form av ett Zoom-möte. Mötet hölls av FoUUI-direktör Caterina Finizia, prodekan Henrik Hagberg och ALF-strateg Kristina Eriksson måndagen 15 mars kl. 11:00-12.30.

 • Under coronapandemin har klinisk forskning inte kunnat genomföras som planerat och forskningsmedel riskerar att inte nyttjas. Till ALF-avtalet görs därför nu ett tillägg som möjliggör att medel till regionerna för klinisk forskning kan användas även under 2021.

 • Nu är det klart vilka personer som tilldelats ALF-projektmedel i mellanomgången 2021.

 • För första gången utlyses ALF-medel för pedagogiskt inriktade forsknings-/utvecklingsprojekt kopplade till klinisk utbildning inom läkarprogrammet. Utlysningen öppnar 11 november och omfattar ansökningar av medel för nya projekt.

 • I november utlyses flera nivåer av ALF-tjänster, sökbara för både läkare och hälsoprofessioner. Det utlyses även prova-på-forskning för forskningsintresserade som saknar tidigare forskningserfarenhet.

 • En satsning på Akademistatistik från strategiska ALF-medel möjliggör att forskare anställda vid Sahlgrenska akademin eller inom Västra Götalandsregionen kan få hjälp med ansökningar och studier. Flera timmars konsultation är gratis.

 • Medi-sam Forskning har beslutat att ställa in utlysningen av ALF-projektmedel samt ALF-projektmedel yngre forskare 2021–2023 med anledning av rådande utbrott av covid-19. Dessa utlysningar planeras istället till våren 2021.


Senast uppdaterad: 2022-05-09 13:53