Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Senaste nytt

Alla nyheter

Under tre tillfällen i mars hålls informationsmöten inför vårens utlysning av ALF-projektmedel och ALF-projektmedel yngre forskare för perioden 2021-2023.

Anslag från strategiska ALF-medel möjliggör nu ett utökat stöd till forskare och anställda i Västra Götalandsregionen och vid Göteborgs universitet i form av statistisk rådgivning, stöd vid hälsoekonomiska analyser och utökade resurser vid Grants Office i VGR.

Måndag 11 november 2019 öppnar utlysningen ALF-tjänster för legitimerade läkare. Utlysningen pågår till och med 9 december 2019.

I listan nedan tillkännages vilka som tilldelats ALF-medel klinisk behandlingsforskning och titlarna på deras projekt.

Nu är det klart vilka personer som tilldelats ALF-projektmedel 2020.

Nu står det klart att det blir en extratilldelning av ALF-projektmedel. Vid en genomgång av hittills förbrukade ALF-medel i Västra Götalandsregionen under 2019 visar det sig att 4,9 miljoner kronor finns kvar att fördela.

Etikprövningsmyndigheten lämnar Prisma och inför ett nytt ärendehanteringssystem för etikprövningar.

"En helt avgörande roll!" Det svarar Diana Swolin Eide, överläkare i barnmedicin och aktiv forskare, på frågan om vilken betydelse ALF-medel har för hennes forskning. "Jag kan fortsätta min forskning och samtidigt bli mer inspirerad i det kliniska arbetet med svårt sjuka barn."

Nu är det klart vilka personer som tilldelats Högre klinisk ALF-forskartjänst. Det här är en tjänst som kan sökas av specialistläkare/överläkare med anställning inom Västra Götalandsregionen och som är docent.

I listan nedan tillkännages vilka som tilldelats ALF-tjänster för legitimerade hälsoprofessioner.

Måndag 8 april 2019 öppnar utlysningarna ALF-medel klinisk behandlingsforskning och ALF-medel för nyrekryterade professorer samt nyblivna docenter.

Nu är det klart vilka som tilldelats ALF-tjänst för legitimerad läkare på doktorandnivå och ALF-tjänst för legitimerad läkare med medicine doktorsexamen.

Den 8 april 2019 öppnar den nya utlysningen ALF-medel för klinisk behandlingsforskning.

Belöningen från den fina ALF-utvärderingen i våras står nu klar: 20 extra miljoner till klinisk forskning i Västra Götaland. Sahlgrenska akademin och Sahlgrenska Universitetssjukhuset gör nu gemensamma strategiska satsningar på de områden som behöver stärkas, i enlighet med utvärderingen från Vetenskapsrådet.

Om forskning fått finansiering från ALF-medel ska det stå med vid publicering.

I dag, torsdag 11 oktober, befinner sig Claes Ohlsson i Oslo för att ta emot Anders Jahres medicinska pris för sin forskning om benskörhet.

Kristjan Karason, Oskar Ragnarsson och Per-Olof Hansson har tilldelats 2018 års Högre kliniska ALF-forskartjänster i Västra Götaland.

Välkommen till alfvastragotaland.se! Här hittar du numera den samlade informationen om ALF i Västra Götaland. Webbplatsen är gemensam för Västra Götalandsregionen och Göteborgs universitet.

Senast uppdaterad: 2018-02-13 11:38