Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Senaste nytt

Alla nyheter

 • Under coronapandemin har klinisk forskning inte kunnat genomföras som planerat och forskningsmedel riskerar att inte nyttjas. Till ALF-avtalet görs därför nu ett tillägg som möjliggör att medel till regionerna för klinisk forskning kan användas även under 2021.

 • Nu är det klart vilka personer som tilldelats ALF-projektmedel i mellanomgången 2021.

 • För första gången utlyses ALF-medel för pedagogiskt inriktade forsknings-/utvecklingsprojekt kopplade till klinisk utbildning inom läkarprogrammet. Utlysningen öppnar 11 november och omfattar ansökningar av medel för nya projekt.

 • I november utlyses flera nivåer av ALF-tjänster, sökbara för både läkare och hälsoprofessioner. Det utlyses även prova-på-forskning för forskningsintresserade som saknar tidigare forskningserfarenhet.

 • En satsning på Akademistatistik från strategiska ALF-medel möjliggör att forskare anställda vid Sahlgrenska akademin eller inom Västra Götalandsregionen kan få hjälp med ansökningar och studier. Flera timmars konsultation är gratis.

 • Medi-sam Forskning har beslutat att ställa in utlysningen av ALF-projektmedel samt ALF-projektmedel yngre forskare 2021–2023 med anledning av rådande utbrott av covid-19. Dessa utlysningar planeras istället till våren 2021.

 • Tao Jin, docent samt specialistläkare vid Reumatologi Sahlgrenska Universitetssjukhuset, får en högre klinisk forskartjänst i den senaste ALF-utlysningen för läkare i Västra Götaland.

 • I listan nedan tillkännages vilka som tilldelats ALF-tjänster för legitimerade läkare i höstens ansökningsomgång 2019.

 • Anslag från strategiska ALF-medel möjliggör nu ett utökat stöd till forskare och anställda i Västra Götalandsregionen och vid Göteborgs universitet i form av statistisk rådgivning, stöd vid hälsoekonomiska analyser och utökade resurser vid Grants Office i VGR.

 • I listan nedan tillkännages vilka som tilldelats ALF-medel klinisk behandlingsforskning och titlarna på deras projekt.

 • Nu är det klart vilka personer som tilldelats ALF-projektmedel 2020.

 • "En helt avgörande roll!" Det svarar Diana Swolin Eide, överläkare i barnmedicin och aktiv forskare, på frågan om vilken betydelse ALF-medel har för hennes forskning. "Jag kan fortsätta min forskning och samtidigt bli mer inspirerad i det kliniska arbetet med svårt sjuka barn."

 • Nu är det klart vilka personer som tilldelats Högre klinisk ALF-forskartjänst. Det här är en tjänst som kan sökas av specialistläkare/överläkare med anställning inom Västra Götalandsregionen och som är docent.

 • I listan nedan tillkännages vilka som tilldelats ALF-tjänster för legitimerade hälsoprofessioner.

 • Nu är det klart vilka som tilldelats ALF-tjänst för legitimerad läkare på doktorandnivå och ALF-tjänst för legitimerad läkare med medicine doktorsexamen.

 • Belöningen från den fina ALF-utvärderingen i våras står nu klar: 20 extra miljoner till klinisk forskning i Västra Götaland. Sahlgrenska akademin och Sahlgrenska Universitetssjukhuset gör nu gemensamma strategiska satsningar på de områden som behöver stärkas, i enlighet med utvärderingen från Vetenskapsrådet.

 • Om forskning fått finansiering från ALF-medel ska det stå med vid publicering.

 • I dag, torsdag 11 oktober, befinner sig Claes Ohlsson i Oslo för att ta emot Anders Jahres medicinska pris för sin forskning om benskörhet.

 • Kristjan Karason, Oskar Ragnarsson och Per-Olof Hansson har tilldelats 2018 års Högre kliniska ALF-forskartjänster i Västra Götaland.

Senast uppdaterad: 2018-02-13 11:14