Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Senaste nytt

Alla nyheter

 • I oktober 2022 utlyses flera nivåer av ALF-tjänster, sökbara för både läkare och hälsoprofessioner. Det utlyses även prova-på-forskning för forskningsintresserade som saknar tidigare forskningserfarenhet.

 • Under våren så utlystes ALF-finansierade forskningsmånader för disputerade forskare anställda vid förvaltningar (utanför SU) inom Västra Götalandsregionen.

 • Totalt beviljades 27 forskare ALF-tjänster i den senaste ansökningsomgången. Detta innebär finansierad forskningstid om 50 % av heltid i minst två år, med projektmedel knutna till en del av tjänstetyperna. Nytt för i år är även två strategiska ALF-tjänster riktade mot registerforskning.

 • Från och med fredag 15 april går det att ansöka om forskningsmedel i vårens ALF-utlysningar. Ansökan görs elektroniskt i Researchweb, med sista ansökningsdag onsdag 1 juni.

 • Innehavare av ALF-projektmedel och ALF-projektmedel för yngre forskare kommer att få en extratilldelning av medel att förbruka under 2022. Innehavare av ALF-projektmedel tilldelas 50 000 kr/projekt och innehavare av ALF-projektmedel för yngre forskare tilldelas 100 000 kr/projekt.

 • Nu utlyses ALF-finansierade forskningsmånader (1–3 månader) för disputerade forskare anställda vid förvaltningar (utanför SU) inom Västra Götalandsregionen. Forskningsmånaderna ska nyttjas under 2022.

 • Totalt 15 sökande har beviljats forskningsmånader i den senaste utlysningen av Prova-på-forskning. Det innebär ALF-finansierad forskningstid på heltid i 3 månader under 2022.

 • Totalt beviljades 6 ansökningar ALF-medel om sammanlagt 12,4 miljoner kronor för inköp av tung utrustning för klinisk forskning under 2022.

 • I april utlyses ALF-medel för klinisk behandlingsforskning med syfte att påverka klinisk praxis. Utlysningen inbegriper även projekt som har som målsättning att besvara frågor som väckts i samband med HTA-rapport och varje ansökan ska avse ett tydligt avgränsat projekt.

 • Nu är det klart vilka som beviljades ALF-projektmedel i den senaste ansökningsomgången 2022-2024. Totalt beviljades 285 forskare ALF-projektmedel om sammanlagt 209 miljoner kronor/år. 17 forskare beviljades ALF-projektmedel för yngre forskare om sammanlagt 5,1 miljoner kronor/år.

 • Nytt för i år! En strategisk satsning på ALF-tjänst i registerforskning för legitimerad läkare med medicine doktorsexamen.

 • I oktober utlyses flera nivåer av ALF-tjänster sökbara för legitimerade läkare. Det utlyses även prova-på-forskning för forskningsintresserade läkare och andra hälsoprofessioner som saknar tidigare forskningserfarenhet.

 • Coronapandemin har påverkat ALF-regionernas möjligheter att bedriva klinisk forskning som planerat och forskningsmedel riskerar att inte nyttjas. Liksom föregående år gör nu regeringen ett tillägg i ALF-avtalet så att 2021 års medel kan användas även under 2022.

 • Ansökningsperiod: måndag 16 augusti 2021 till fredag 1 oktober 2021.

 • 36 forskare fick ALF-tjänst i den senaste ansökningsomgången. En av dem är doktoranden Linda Wass, som blir den första biomedicinska analytikern att få en ALF-forskartjänst.

 • Utlysningen öppnar den 7 juni och stänger den 31 augusti, 2021.

 • Natten 1 juni 2021 kl. 23.59 stängde ansökningsperioden för vårens ALF-utlysningar. Totalt inkom 419 ansökningar för ALF-projektmedel 2022-2024 och 91 ansökningar för ALF-projektmedel för yngre forskare 2022-2024.

 • Totalt beviljades 36 forskare ALF-tjänst i den senaste ansökningsomgången. Tjänsterna är fördelade på läkare och andra hälsoprofessioner och tillträds 1 januari 2022. Nedan listas de som tilldelats ALF-tjänst.

 • Från och med fredag 16 april går det att ansöka om forskningsmedel i vårens ALF-utlysningar. Ansökan görs elektroniskt i Researchweb, med sista ansökningsdag tisdag 1 juni. Nytt för i år! Signering av projektöverenskommelse med BankID/Mobilt BankID.

 • I oktober utlyses flera nivåer av ALF-tjänster, sökbara för både läkare och hälsoprofessioner. Det utlyses även prova-på-forskning för forskningsintresserade som saknar tidigare forskningserfarenhet.

 • Nu är det klart vilka personer som tilldelats Pedagogiska ALF-medel i pilotomgången 2021. Se listan här.

 • Utifrån rådande pandemisituation ägde årets informationsmöte inför kommande utlysning av ALF-projektmedel rum i form av ett Zoom-möte. Mötet hölls av FoUUI-direktör Caterina Finizia, prodekan Henrik Hagberg och ALF-strateg Kristina Eriksson måndagen 15 mars kl. 11:00-12.30.

 • Under coronapandemin har klinisk forskning inte kunnat genomföras som planerat och forskningsmedel riskerar att inte nyttjas. Till ALF-avtalet görs därför nu ett tillägg som möjliggör att medel till regionerna för klinisk forskning kan användas även under 2021.

 • Nu är det klart vilka personer som tilldelats ALF-projektmedel i mellanomgången 2021.

 • För första gången utlyses ALF-medel för pedagogiskt inriktade forsknings-/utvecklingsprojekt kopplade till klinisk utbildning inom läkarprogrammet. Utlysningen öppnar 11 november och omfattar ansökningar av medel för nya projekt.

 • En satsning på Akademistatistik från strategiska ALF-medel möjliggör att forskare anställda vid Sahlgrenska akademin eller inom Västra Götalandsregionen kan få hjälp med ansökningar och studier. Flera timmars konsultation är gratis.


Senast uppdaterad: 2022-05-09 13:53