Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Extra ALF-tilldelning satsas inom tre områden

Blodtryck

Belöningen från den fina ALF-utvärderingen i våras står nu klar: 20 extra miljoner till klinisk forskning i Västra Götaland. Sahlgrenska akademin och Sahlgrenska Universitetssjukhuset gör nu gemensamma strategiska satsningar på de områden som behöver stärkas, i enlighet med utvärderingen från Vetenskapsrådet.

Det var i mars 2018 som Vetenskapsrådet släppte sin rapport från sin utvärdering av klinisk forskning vid de landsting och universitet som omfattas av ALF-avtal med regeringen. I utvärderingen fick Västra Götalandsregionen överlag mycket goda omdömen. Med högsta betyg i två av tre kategorier fick Västra Götaland utvärderingens bästa totalpoäng, vilket nu lett till att ALF-medlen ökar.

– Det goda resultatet i utvärderingen ger oss ett tillskott på 20 miljoner kronor från och med nästa år, vilket vi är mycket glada över. Vi har länge haft en god tilldelning av ALF-medel, närmare en halv miljard per år, och vi är mycket nöjda över att vi inte bara fått behålla denna nivå, utan dessutom kunnat höja den något, kommenterar Lars Grip, FOUUI-direktör vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och fortsätter:
– Det extra tillskottet kan vi framförallt tacka våra utomordentligt duktiga kliniska forskare för, och tillskottet är också att resultat av det arbete vi gör med hjälp av ALF-medel för att stärka den kliniska forskningen och forskarnas villkor.

Henrik Hagberg, prodekan vid Sahlgrenska akademin, poängterar att de nya satsningar universitetet och regionen nu gör gemensamt inte är dramatiska:
– Man kan säga att vi täpper till de hål som Vetenskapsrådets utvärdering pekade på. Vi föll väldigt väl ut i utvärderingen och vi vill inte genomföra för stora förändringar. Vi väljer att satsa på områden där både Vetenskapsrådet och Socialstyrelsen i rapporter pekat på utvecklingspotential, för att på så vis kunna stå ännu starkare i de utvärderingar som kommer i framtiden.

ALF står för Avtal om läkarutbildning och forskning, och reglerar statens ersättning till sju landsting i Sverige, för de verksamhetsförlagda delarna av blivande läkares grundutbildning. ALF-medlen är ryggraden för samverkan mellan region, universitetssjukhus och medicinska fakulteter. Pengarna används i huvudsak till klinisk forskning och även i mindre grad till utbildning.

I Västra Götaland finns ett mycket gott samförstånd mellan regionen och universitetet om hur ALF-medlen bäst ska användas. Efter beredning i samverkansorganen är det klart att de 20 extra miljonerna ska användas inom tre områden, som lyftes fram i vårens utvärdering.

– Vi har i stora drag bestämt hur de extra 20 miljonerna ska användas, efter beredning i Medi-sam och beslut i Hälso-sam. Det återstår att besluta om detaljerna, som de exakta beloppen och vilka datum som ska gälla för utlysningarna, säger Henrik Hagberg.

De tre områden som stärks med de extra ALF-medlen är:

Klinisk behandlingsforskning
Stöd till kliniska forskare som vill genomföra viktiga randomiserade, kontrollerade studier eller behandlingsstudier. Studierna kan bland annat handla om implementeringsstudier, om förutsättningar för att exempelvis kunna implementera nya behandlingar som forskats fram i andra länder än i Sverige.

Doktorander och postdoktorer inom andra förvaltningar än SU, särskilt primärvård
Satsningen skapas särskilt med primärvården i åtanke, eftersom utredningen från Vetenskapsrådet pekade på primärvården som ett område där den kliniska forskningen behöver stärkas. Utlysningen kommer vara öppen för medarbetare även inom andra förvaltningar än SU inom regionen, exempelvis regionala sjukhus.

Stöd till forskare som har en annan grundprofession än läkare
Denna utlysning är öppen och stänger den 21 januari. Personer i andra hälsovetenskapliga professioner som lyckats få projektbidrag med ALF-medel ska genom denna satsning också kunna få möjlighet till kombinationstjänstebidrag. Även ALF-tjänster på doktorandnivå och för disputerade forskare som inte är läkare ska införas.

Förslaget har tagits fram i Sahlgrenska akademins och Sahlgrenska Universitetssjukhusets gemensamma organ Medi-sam, och huvudinriktningen har därefter fastslagits i beslutsorganet Hälso-sam. ALF-medel för forskare med en annan grundprofession än läkare går att söka nu, och utlysningen är öppen till och med den 21 januari. De exakta nivåerna i de övriga satsningarna, eller vilka datum som ska gälla för utlysningar, är ännu inte beslutat.

Text: Elin Lindström Claessen, Sahlgrenska akademin
Foto: Eng Foto

 

 

Senast uppdaterad: 2019-01-15 10:45