Kontakt

Välkommen att kontakta ALF-kontoret

E-post: alf-kontoret@vgregion.se
Telefon: 031 – 342 40 07
Adress: Sahlgrenska Universitetssjukhuset, ALF-kontoret,  Per Dubbsgatan 14, plan 1, 413 45 Göteborg

ALF-kontoret 
Brita Öhlander, samordnare 
Sofia Hermansson, samordnare 
Kristina Eriksson, strateg
Emma Hvitfeldt, kommunikatör

Alternerande ordförande Medi-sam Forskning
Caterina Finizia, FoUUI-direktör, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Henrik Hagberg, prodekan, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet

Alternerande ordförande Medi-sam Utbildning
Anna Nilsdotter, FoU-chef, utbildningsenhet FoUU, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Agneta Ekman, ordförande i läkarprogramkommittén, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet

Alternerande ordförande Hälso-sam
Jan Kilhamn, FoU-chef, Västra Götalandsregionen
Agneta Holmäng, dekan, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet

Nationella kontaktuppgifter till ALF-regionerna
Varje ALF-region i Sverige har utsett två kontaktpersoner, en från landstinget och en från universitetets medicinska fakultet. På Vetenskapsrådets webbplats finns de nationella kontaktpersonerna.

 

Senast uppdaterad: 2019-05-06 09:05