ALF

ALF Västra Götaland

Västra Götalandsregionen och Göteborgs universitet arbetar tillsammans för att utifrån vetenskaplig grund och beprövad klinisk erfarenhet utveckla ny kunskap som kan omsättas till en god vård för medborgarna i Västra Götaland. Det här samarbetet regleras i det regionala ALF-avtalet. 

Det nationalla ALF-avtalet är det avtal som finns mellan svenska staten och sju av Sveriges landsting om utbildning av läkare, klinisk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården. Det här avtalet reglerar den ersättning som staten ger landstingen/regionerna för att medverka i utbildning av läkare och klinisk forskning. 


Senaste nytt

Den 8 april 2019 öppnar den nya utlysningen ALF-medel för klinisk behandlingsforskning.

Som strateg för ALF-frågor ansvarar du för budgetering och handläggning av regionens ALF-medel. Du är en del av FoUUIs ledningsgrupp på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Arbetet sker i nära kontakt med samarbetspartners inom Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs universitet. Välkommen med din ansökan!

Belöningen från den fina ALF-utvärderingen i våras står nu klar: 20 extra miljoner till klinisk forskning i Västra Götaland. Sahlgrenska akademin och Sahlgrenska Universitetssjukhuset gör nu gemensamma strategiska satsningar på de områden som behöver stärkas, i enlighet med utvärderingen från Vetenskapsrådet.