Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Tilldelning av ALF-tjänster för läkare på doktorandnivå och Högre klinisk tjänst

Nu är det klart vilka som har beviljats ALF-tjänst för läkare på doktorandnivå samt Högre klinisk ALF-forskartjänst i den senaste ansökningsomgången. Tjänsterna tillträds den 1 januari 2025, men för de på doktorandnivå finns även möjligheten att påbörja tjänsten från och med 1 juli 2024. Nedan listas de som tilldelats ALF-tjänst och titel på forskningsprojektet. Beslut om ALF-tjänst för läkare med medicine doktorsexamen är framflyttat till följd av ett stort söktryck. Besked planeras till månadsskiftet maj/juni.

 

Tilldelning av ALF-tjänst för legitimerad läkare på doktorandnivå

 

Cecilia Granthon

Resultat efter epilepsikirurgi: mortalitet, läkemedelsanvändning och patienternas erfarenheter av fortsatt medicinering

Lisa Lundberg

Epidemiologiska studier på covid-19-vaccin: acceptans, effektivitet och säkerhet.

Eva Michael

COMPIS-COngenital MyoPathy Intervention Study

Michael Ioannou

Rapid Relief of Clinical Depression

Tobias Dahlgren

Treating Glaucoma with Lasers. The Pursuit of the Optimal Glaucoma Management.

Daniel Hansson

The role of sleep disorders in patients with COPD – diagnostic, mechanistic and therapeutic implications

Tobias Tyrberg

Varicella zostervirus i centrala nervsystemet

Josefine Beck-Friis

Covid-19 i Västra Götaland med fokus på hjärta och kritisk sjukdom

Alexander Wall

Physical activity, serum biomarkers, and functional aspects in relation to stroke and anxiety disorders

Mårten Larsson

Surfactant administration through laryngeal mask airway to preterm infants with respiratory distress syndrome - evaluating effectiveness and safety of a novel technique in Sweden and Vietnam

Isak Michaëlsson

Kvantitativa och kvalitativa markörer för analys av utfall efter neurokirurgisk operation

Niklas Andreen

On the Impact of Respiratory Viral Infections on the Outcome of Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD)

Johanna McQueen

Biomarkers of Glucocorticoid effects

Maria Ulnes

Klinisk celiakiuppföljning i barndomen och riskfaktorer för celiaki

Yvonne Carlsson

Från student till läkare: Om lärande i kliniken

Hanna Toorell

Development of novel biomarkers for brain injury in birth asphyxia

 

 

 

Tilldelning av Högre klinisk ALF-forskartjänst för specialistläkare/överläkare med docentur

 

Hanna de la Croix

Risk för återfall och kronisk smärta efter kirurgi av ljumsksbråck – nationella och internationella registerstudier

 


Om ALF-tjänster

En ALF-tjänst på doktorandnivå innebär finansierad forskningstid om 50 procent av heltid under två år. För ALF-tjänst med doktorsexamen och Högre klinisk ALF-forskartjänst medföljer även projektmedel om 200 000 respektive 300 000 kronor per år, för de som inte innehar ALF-projektmedel. För sistnämnda tjänstetyper finns även eventuell möjlighet till förlängning i ytterligare två år. Här kan du läsa mer om de olika tjänstetyperna >>