ALF-tjänst för legitimerad läkare på doktorandnivå

ALF-tjänst för legitimerad läkare på doktorandnivå kan sökas av legitimerad läkare med anställning inom Västra Götalandsregionen och som är antagen som doktorand vid Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet.

Tjänsten innebär ALF-finansierad forskningstid om 50 procent av heltid under två år med möjlighet till förlängning i ytterligare två år. Tjänsten upphör vid disputation.

Höstens utlysning öppnar 12 november och stänger 10 december 2018.


Rutin för rapportering av forskningstid i Heroma

Senast uppdaterad: 2018-11-09 13:12