ALF-tjänst för legitimerad läkare på doktorandnivå

ALF-tjänst för legitimerad läkare på doktorandnivå kan sökas av legitimerad läkare med anställning inom Västra Götalandsregionen och som är antagen som doktorand vid Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet.

Tjänsten innebär ALF-finansierad forskningstid om 50 procent av heltid under två år med möjlighet till förlängning i ytterligare två år. Tjänsten upphör vid disputation.

Kommande utlysning är planerad till november 2019.

Rutin för rapportering av forskningstid i Heroma

Senast uppdaterad: 2019-05-16 09:55