Tilldelning av ALF-tjänster för legitimerade hälsoprofessioner

I listan nedan tillkännages vilka som tilldelats ALF-tjänster för legitimerade hälsoprofessioner.

ALF-tjänst för legitimerade hälsoprofessioner på doktorandnivå:
Lena Rindner
Jon Edqvist
Tamar Abzhandadze
Carl Magnusson
Stefan Lundqvist
Joel Larsson

Läs mer om ALF-tjänst för legitimerade hälsoprofessioner på doktorandnivå >>

ALF-tjänst för legitimerade hälsoprofessioner med doktorsexamen:
Maja Sohlin
Carina U Persson
Niclas Pettersson
Angelica Svalkvist

Läs mer om ALF-tjänst för legitimerade hälsoprofessioner med doktorsexamen >>

Högre klinisk ALF-forskartjänst för överprofession inom hälsoprofessioner:
Kerstin Lagerstrand
Maria Bäck
Margit Alt Murphy

Läs mer om högre klinisk ALF-forskartjänst för överprofession inom hälsoprofessioner >>

Senast uppdaterad: 2019-05-14 14:19