Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Nationellt ALF-avtal

"Sverige"

Det nuvarande nationella ALF-avtalet gäller sedan 1 januari 2015 och är ett avtal mellan staten och vissa regioner om samarbete om utbildning av läkare, klinisk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården.

I avtalet lanseras begreppet universitetssjukvård. Universitetssjukvården är de delar av hälso- och sjukvården som har forskning, utbildning och utveckling som kärnverksamhet vid sidan av den dagliga vården. Universitetssjukvård är en gemensam angelägenhet för regionerna. Genom avtalet är parterna överens om att tillsammans främja hälso- och sjukvårdens utveckling genom ett fördjupat och vidgat samarbete inom forskning, utbildning och utveckling.

Det nuvarande ALF-avtalet säger att en utvärdering av universitetssjukvården ska genomföras vart fjärde år med syfte att stödja dess utveckling. Utvärderingen utgår från den verksamhet och de kännetecken för universitetssjukvård som anges i ALF-avtalet. Resultatet från utvärderingen ligger till grund för fördelningen av ALF-medlen. I avtalet står också att det inte är möjligt för regioner att överföra överskott av ALF-medel till kommande år.

Nationellt ALF-avtal mellan staten och sju regioner

Vetenskapsrådet har på uppdrag av regeringen utvärderat den kliniska forskningens kvalitet vid de regioner som omfattas av ALF-avtalet. I utvärderingen får Västra Götalandsregionen och Göteborgs universitet mycket gott betyg för sin kliniska forskning. Läs mer om resultaten i utvärderingen 

Nationell styrgrupp

Det finns en nationell styrgrupp för ALF-avtalet som består av representanter för staten och regionerna. Från statens sida ingår Utbildningsdepartementet och Socialdepartementet, Vinnova, Vetenskapsrådet, Lunds universitet, Karolinska institutet och Umeå universitet. Från regioner ingår FoU-chefer/-direktörer från de sju regioner som ingår i avtalet.

Styrgruppens uppdrag är att följa upp hur ALF-avtalet tillämpas. De lämnar förslag på utformning och genomförande av återkommande utvärderingar av universitetssjukvården.

Läs mer om den nationella styrgruppen på Vetenskapsrådets webbplats

 


Senast uppdaterad: 2022-05-09 13:52