Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

ALF-projektmedel

ALF-projektmedel 2021 (mellanomgång)

Utlysningen ALF-projektmedel 2021 (mellanomgång) är stängd och besked till sökande har kommunicerats ut. Beviljat anslag gäller för 1 år.

Ta del av vilka som fått ALF-projektmedel 2021 >>

Om ALF-projektmedel

ALF-projektmedel utlyses var tredje år med mindre uppföljande utlysningar för nytillkomna sökande däremellan. Projektmedlen söks i konkurrens och förutom anställning inom Västra Götalandsregionen eller Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet om minst 50% krävs att sökande är som lägst docent. På grund av covid-pandemin fattade Medi-sam Forskning under början av 2020 beslut om att skjuta upp utlysningen av ALF-projektmedel och ALF-projektmedel yngre forskare 2021-2023 till motsvarande period 2021. Läs mer här >>

Årlig uppföljning av emeritiprofessorer och seniora forskare

Emeritiprofessorer och seniora forskare beviljas treåriga anslag men måste varje år lämna en rapport om vetenskaplig aktivitet. Efter bedömning av aktivitet och progress fattas beslut om förlängning. Bedömningen görs av ALF-kontoret i samråd med FoUUI-direktör och prodekan. Anslagets storlek omprövas inte. Rapporten görs i Researchweb i samband med att ALF-projektmedel utlyses.

Kommande utlysning

Utlysningen av ALF-projektmedel 2022-2024 öppnar fredag 16 april 2021 och stänger tisdag 1 juni 2021 kl. 23.59. Ansökan ska göras elektroniskt i Researchweb.

Riktlinjer och bedömningskriterier är under framtagande.

Ett informationsmöte över Zoom planeras till måndag 15 mars kl. 11:00-12.30. Läs mer här >>

 

Senast uppdaterad: 2021-02-03 11:10