Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

ALF-projektmedel

På grund av rådande situation med covid-19 har Medi-sam Forskning fattat beslut om att skjuta upp utlysningen av ALF-projektmedel och ALF-projektmedel yngre forskare 2021-2023 till motsvarande period 2021. Läs mer här >>

Utlysning ALF-projektmedel 2021 (mellanomgång)

Under våren 2020 utlyses ALF-projektmedel 2021 som endast riktar sig till nytillkomna sökande. Beviljat anslag gäller för 1 år (2021). 

Utlysningen öppnar fredag 17 april 2020 och stänger måndag 1 juni kl. 23:59. 

Ta del av Riktlinjer för ALF-projektmedel 2021 >>

Ta del av Bedömningskriterier för ALF-projektmedel 2021 >>

Om ALF-projektmedel

ALF-projektmedel utlyses var tredje år med mindre uppföljande utlysningar för nytillkomna sökande däremellan. Projektmedlen söks i konkurrens och förutom anställning inom Västra Götalandsregionen eller Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet om minst 50% krävs att sökande är som lägst docent.

Årlig uppföljning av emeritiprofessorer och seniora forskare

Emeritiprofessorer och seniora forskare beviljas treåriga anslag men måste varje år lämna en rapport om vetenskaplig aktivitet. Efter bedömning av aktivitet och progress fattas beslut om förlängning. Bedömningen görs av ALF-kontoret i samråd med FoUUI-direktör och prodekan. Anslagets storlek omprövas inte. Rapporten görs i Researchweb i samband med att ALF-projektmedel utlyses.

Ta del av vilka som fått ALF-projektmedel 2020 >>

Senast uppdaterad: 2020-03-31 14:16