Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Utvärdering av klinisk forskning inom ALF-avtalet

Vetenskapsrådet utvärderar regelbundet den kliniska forskningens kvalitet vid de regioner som omfattas av ALF-avtalet.

Utvärderingen ska göras med utgångspunkt i de förslag som den nationella styrgruppen för ALF beslutat om och ska utgå från aspekterna den vetenskapliga produktionens kvalitet, forskningens kliniska betydelse och samhällsnytta samt forskningens förutsättningar.

Läs mer om utvärderingen på Vetenskapsrådets webbplats.

Vetenskapsrådets utvärderingsrapport

Rapporten redovisar resultatet av andra omgångens utvärdering av den kliniska forskningens kvalitet vid de regioner som omfattas av ALF-avtalet. Vetenskapsrådet har genomfört utvärderingen på uppdrag av regeringen.

Utvärderingen visar att svensk klinisk forskning håller hög kvalitet och att det har skett en positiv utveckling sedan förra utvärderingen. Samtidigt kan vi konstatera att det finns fortsatt utrymme för kvalitetshöjande åtgärder i samtliga utvärderade ALF-regioner.

I enlighet med regeringsuppdraget omfattar utvärderingen följande tre huvudområden:

  1. Den vetenskapliga produktionens kvalitet
  2. Forskningens kliniska betydelse och samhällsnytta
  3. Forskningens förutsättningar

Klinisk forskning definieras i utvärderingen, i enlighet med ALF-avtalet, som ”sådan forskning som förutsätter vårdens strukturer och resurser och har som mål att lösa ett ohälsoproblem eller att identifiera faktorer som leder till ökad hälsa”.

Utvärderingen har genomförts av tre oberoende internationella expertpaneler som har gjort en sammanvägd bedömning av underlagen. Panelernas bedömningar och rapporter ligger till grund för Vetenskapsrådets beslut om den kliniska forskningens kvalitet i respektive ALF-region.

Rapporten består av en sammanfattande rapportdel på svenska, inklusive Vetenskapsrådets beslut, och en bilaga, skriven på engelska, med de fullständiga panelrapporterna.

LÄS MER: 2023 ALF utvärderingsrapport 


Senast uppdaterad: 2023-08-11 07:56