Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Utvärdering klinisk forskning inom ALF-avtalet

Vetenskapsrådet utvärderar regelbundet den kliniska forskningens kvalitet vid de regioner som omfattas av ALF-avtalet.

Utvärderingen ska göras med utgångspunkt i de förslag som den nationella styrgruppen för ALF beslutat om och ska utgå från aspekterna den vetenskapliga produktionens kvalitet, forskningens kliniska betydelse och samhällsnytta samt forskningens förutsättningar.

Läs mer om utvärderingen på Vetenskapsrådets webbplats.

Utvärderingen 2021 skjuts fram på grund av coronapandemin

Med anledning av den stora belastning som hälso- och sjukvården utsatts för under coronapandemin har Vetenskapsrådet beslutat att skjuta fram utväderingen ett år. Läs mer på Vetenskapsrådets webbplats.

Senaste utvärderingen

En första utvärdering gjordes under 2017. Tre externa internationella expertpaneler bedömde, oberoende av varandra, kvaliteten utifrån följande huvudområden:

  • Den vetenskapliga produktionens kvalitet
  • Forskningens kliniska betydelse och samhällsnytta
  • Forskningens förutsättningar

I mars 2018 presenterade Vetenskapsrådet resultatet av utvärderingen där Västra Götaland fick högsta betyg i två av de tre kategorierna. Syftet med utvärderingen var att lyfta fram och premiera verksamhet i ALF-regionerna som håller hög kvalitet och utmärker sig nationellt. Genom att visa goda exempel kan verksamhet vid ALF-regionerna fungera som förebilder för varandra och därmed inspirera till att ytterligare höja kvaliteten på den kliniska forskningen. Det här bidrar också till det långsiktiga målet att lyfta hela nationens kliniska forskning.

Vetenskapsrådets rapport: Utvärdering av den kliniska forskningens kvalitet vid de regioner som omfattas av ALF-avtalet. På sidan 17-19 finns en sammanfattning av resultaten i ALF-region Västra Götaland.

Vetenskapsrådets sammanfattning av utvärderingen.

Läs mer om rapporten i Akademiliv.

Senast uppdaterad: 2021-04-16 16:01