Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Utbildning

"Studenter"

Genom ALF-avtalet ger staten medel till regionerna som ersättning för den verksamhetsförlagda utbildning som behövs för grundutbildningen av läkare. ALF-medel fördelas till alla vårdgivare inom Västra Götalandsregionen som medverkar i läkarutbildningen. Även utbildning av logopeder tilldelas ALF-medel för undervisning.

Till läkarutbildningen vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet fördelas 2024 cirka 108 miljoner kronor som sammantaget ska täcka ersättning för undervisning och intrång i sjukvården för den verksamhetsförlagda utbildningen.

Fördelning av ALF-medel

2024 års ALF-medel till läkarutbildning i Västra Götalandsregionen, cirka 108 miljoner kronor, fördelas enligt följande:

Fördelning ALF-medel utbildning 2024

Beräkningsmodell för ALF-medel gällande VFU på läkarprogrammet

Medi-sam Utbildning har tagit fram en ny akivitetsbaserad beräkningsmodell för fördelning av ALF-medel kopplade till VFU för läkarstudenter på grundnivå. Beräkningsmodellen syftar till att tydliggöra det kliniska intrånget och på ett transparent sätt beskriva hur ALF-medel för undervisning fördelas till olika verksamheter.

Läs mer här >> 

Programövergripande ALF-medel för utbildning

Årligen fördelas medel för programövergripande satsningar inom sjukvården där avsikten är att stärka miljön för lärande, i första hand avsett för läkarprogrammets studenter. Observera att lokalkostnader kommer att inkluderas i ordinarie ALF-tilldelning och kan ej sökas inom ramen för denna satsning fr o m 2024.

Ansökningsblankett för Programövergripande ALF-medel för undervisning 2025 >>

 


Senast uppdaterad: 2024-05-21 11:11