Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Utbildning

"Studenter"

Genom ALF-avtalet ger staten medel till regionerna som ersättning för den verksamhetsförlagda utbildning som behövs för grundutbildningen av läkare. ALF-medel fördelas till alla vårdgivare inom Västra Götalandsregionen som medverkar i läkarutbildningen. Även utbildning av logopeder och sjukhusfysiker tilldelas ALF-medel för undervisning.

Till läkarutbildningen vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet fördelas 2023 cirka 105 miljoner kronor som sammantaget ska täcka ersättning för undervisning och intrång i sjukvården för den verksamhetsförlagda utbildningen.

I nuläget bedöms läkarutbildningens undervisningsvolym i den kliniska verksamheten utifrån fördelningsprinciper som bygger på antal studenter, tid och en korrektionsfaktor.

Fördelning av ALF-medel

2023 års ALF-medel till läkarutbildning i Västra Götalandsregionen, 105 miljoner kronor, fördelas enligt följande:

Fördelning av ALF-medel för utbildning 2023

Ny beräkningsmodell för ALF-medel gällande VFU på läkarprogrammet

Medi-sam Utbildning arbetar med att ta fram en ny akivitetsbaserad beräkningsmodell för fördelning av ALF-medel kopplade till VFU för läkarstudenter på grundnivå. Den nya beräkningsmodellen syftar till att tydliggöra det kliniska intrånget och på ett transparent sätt beskriva hur ALF-medel för undervisning fördelas till olika verksamheter.

Genom uppgifter om antal studenter per termin samt dagar i klinisk verksamhet och avsatt lärartid för seminarier, handledning, etcetera, beräknas det totala intrånget inom respektive verksamhet.

En andra pilototenkät har skickats ut till berörda kursledare på läkarprogrammet och utifrån inkomna uppgifter kommer det att upprättas en skuggbudget för 2023.

Vid frågor, kontakta ALF-samordnare Sofia Liljefält, sofia.liljefalt@vgregion.se

Programövergripande ALF-medel för utbildning

Årligen fördelas medel för programövergripande satsningar inom sjukvården där avsikten är att stärka miljön för lärande, i första hand avsett för läkarprogrammets studenter. 

Länk till blanketten Ansökan om programövergripande ALF-medel för undervisning >>

 


Senast uppdaterad: 2023-01-31 07:38