Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Utbildning

"Studenter"

Genom ALF-avtalet ger staten medel till regioner och landsting som ersättning för den verksamhetsförlagda utbildning som behövs för grundutbildningen av läkare. ALF-medel fördelas till alla vårdgivare inom Västra Götalandsregionen som medverkar i läkarutbildningen. Även utbildning av logopeder och sjukhusfysiker tilldelas ALF-medel för undervisning.

Till läkarutbildningen vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet fördelas 2020 cirka 99 miljoner kronor som sammantaget ska täcka ersättning för undervisning och intrång i sjukvården för den verksamhetsförlagda utbildningen.

Medi-sam Utbildning arbetar för att få fram en ny modell till 2021 för tilldelning av ALF-medel och uppföljning av hur de används. I nuläget bedöms läkarutbildningens undervisningsvolym i den kliniska verksamheten utifrån tidigare framtagna fördelningsprinciper vilka bygger på antal studenter, tid och en korrektionsfaktor.

Fördelning av ALF-medel

2020 års ALF-medel till läkarutbildning i Västra Götalandsregionen, 99 miljoner kronor, fördelas enligt följande:

Fördelning ALF-medel utbildning 2020


Strategiska ALF-medel för utbildning

Årligen fördelas medel för strategiska satsningar inom sjukvården där avsikten är att stärka miljön för lärande, i första hand avsett för läkarprogrammets studenter. Ansökan ska vara ALF-kontoret tillhanda senast 4 september 2019 och redovisning av hur medlen använts ska ske senast 31 januari 2020.

Länk till blanketten Ansökan om strategiska ALF-medel för undervisning  

Länk till blanketten Redovisning av strategiska ALF-medel för undervisning

Senast uppdaterad: 2020-01-08 10:30