Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Universitetssjukvård

I det nuvarande nationella ALF-avtalet som gäller sedan 1 januari 2015 lanseras begreppet universitetssjukvård. Universitetssjukvården är de delar av hälso- och sjukvården som har forskning, utbildning och utveckling som kärnverksamhet vid sidan av den dagliga vården.

Universitetssjukvård definieras i det nationella ALF-avtalet under avsnittet parternas avsiktsförklaring:

Genom detta avtal är parterna överens om att gemensamt främja hälso- och sjukvårdens utveckling genom ett fördjupat och vidgat samarbete inom forskning, utbildning och utveckling. Parterna är vidare överens om att sträva mot en ökad samordning och koncentration av de resurser som görs tillgängliga i samarbetet.

För att skapa goda förutsättningar för forskning och utbildning är parterna överens om att berörda universitet ska delta i organisering och ledning av verksamheten i den del av hälso- och sjukvården som utformas med särskild hänsyn tagen till forskningens och utbildningens behov. Denna verksamhet betecknas universitetssjukvård och är en gemensam angelägenhet för berörda regioner och universitet.

I nationella ALF-avtalets första paragraf står:

Universitetssjukvårdens kärnverksamhet ska, jämte hälso- och sjukvård, vara klinisk forskning och utbildning liksom kunskapstillämpning och kunskapsspridning för hälso- och sjukvårdens utveckling.

Universitetssjukvården ska

  • fortlöpande bedriva forskning av hög nationell och internationell kvalitet
  • bedriva utbildning av hög kvalitet
  • följa den internationella utvecklingen inom medicinsk forskning, utbildning och hälso- och sjukvård
  • bidra till en evidensbaserad hälso- och sjukvård genom att överföra egna och andras forskningsresultat till praktisk vård och fortlöpande utvärdera etablerade och nya metoder
  • förmedla resultatet av sin verksamhet till övriga delar av hälso- och sjukvården
  • samverka med näringslivet och patientorganisationer.

Universitetssjukvårdens miljöer kännetecknas av hälso- och sjukvård av hög kvalitet, sjukvårdshuvudmannens uttalade uppdrag för forskning och utbildnings, innovativ kultur och en incitamentsstruktur för kunskapsutveckling. Universitetssjukvården ställer särskilda krav på organisationsutformning, vetenskapligt ledarskap, infrastruktur och finansiering. Regioner som ingår avtal med en privat vårdgivare ska säkerställa att utbildning och forskning kan utföras med hög kvalitet även hos den vårdgivaren.

Universitetssjukvårdsenheter i Västra Götalandsregionen

Universitetssjukvårdsenheterna i Västra Götalandsregionen ska bidra till utvecklingen av framtidens hälso- och sjukvård. Enheterna ska arbeta för att snabbare nå medicinska genombrott som kan omvandlas till tidigare diagnoser och effektivare behandlingar.

De enheter som bedriver universitetssjukvård benämns universitetssjukvårdsenheter och leds av en verksamhetschef. Det betyder att en universitetssjukvårdsenhet organisatorisk oftast är detsamma som ett verksamhetsområde.

Här hittar du listan på vilka universitetssjukvårdsenheter som finns i Västra Götalandsregionen

Kriterier för universitetssjukvårdsenhet inom Västra Götalandsregionen

Här hittar du beslut om vad som krävs för att vara universitetssjukvårdsenhet inom Västra Götalandsregionen

 


Senast uppdaterad: 2024-01-29 13:13