Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Införandet av en ny fördelningsmodell

Medi-sam Utbildning har beslutat att från och med 2024 års budget införa en ny fördelningsmodell för att ersätta intrånget i sjukvården vid verksamhetsförlagd utbildning (VFU) för grundutbildning av läkare.

Den nya fördelningsmodellen berör alla kliniker i Västra Götalandsregionen och Halland som tar emot läkarstudenter från grundprogrammet på Göteborgs universitet. 

Syftet med fördelningsmodellen 

Syftet med modellen är att det ska utgå samma ersättning vid kliniskt intrång och seminarier oavsett kurs eller klinisk placering. Nu när det nya läkarprogrammet har införts måste ny fördelningsprincip tillämpas. Den gamla fördelningsmodellen är inte anpassad för terminskurser. 

Bakgrund till ny fördelningsmodell 

2015 började Medi-sam Utbildning arbetet med att ta fram en ny transparent modell för att fördela ALF-medel för klinisk undervisning. Under åren har man genomfört flertalet piloter i olika miljöer (esMaker, Google forms) och stämt av med andra ALF-regioner kring ersättning för kliniska dagar och seminarier. 

Under 2020 beslutade Medi-sam Utbildning att formuläret ska flyttas över till Researchweb samt att första testversionerna av formuläret genomfördes. Detta samverkades i Medi-sam Gemensamt. 

Man har därefter genomfört två pilotomgångar 2021 och 2022, där den senaste låg till grund för skuggbudget 2023. 

Ersättning enligt fördelningsmodellen

Syftet med modellen är att det ska utgå samma ersättning vid kliniskt intrång och seminarier oavsett kurs eller klinisk placering. 

Modellen innehåller tre ersättningsnivåer för VFU; desto större intrång i sjukvården, desto högre ersättning. Vid schemalagd klinisk undervisningstid är förberedelse och efterarbete inräknat i ersättningen. 

 • Studentmedverkan i ordinarie klinisk verksamhet: 1dag = 1 timme/student 
  Här menas den VFU då studenten går med handledare på klinik
 • Studentledd avdelning/mottagning: 1 dag = 2 timmar/student 
  Något större intrång i verksamheten då handledare helt/delvis frikopplas från ordinarie kliniskt arbete 
 • Schemalagd klinisk undervisningstid: 1 timme = 2 timmar/tillfälle 
  Seminarier, sit-ins, HLR-utbildning, etc 

Exempel på ersättning 
En läkare har 4 studenter en heldag i klinisk verksamhet så ersätts 4 timmar (1tim * 4 studenter=4 timmar). 

Ett 1,5 timmes lärarlett seminarium på klinisk placering ersätts med 3 timmar oavsett antal studenter (1,5 timme *2 = 3 timmar) 

Värdering av faktorer

 

Utfall skuggbudget 2023

imagedummi.png

 

Skuggbudget är enligt nya fördelningsmodellen. Röd stapel är skuggbudget 2023 och blå stapel är budget 2023. 
 

Skuggbudgeten är en jämförelse mellan nya och gamla fördelningsmodellen utifrån 2023 års budget. Utfallet visar på att differenserna är marginella för de flesta kurser. Det är främst kortare kurser och laboratorieinriktade kurser med mindre patientkontakt som påverkas negativt.  

2024 införs den nya modellen 

Ny ersättningsmodell enligt framarbetat förslag införs från budgetår 2024. Modellen ger ersättning för tid med studenter. Andra ersättningar arbetas in i beloppen, för exempelvis lokaler. Ersättningen beräknas på årsbasis, systemet blir på det sättet dynamiskt. 

En kompensatorisk modell införs under övergångsperioden 2024-2025 vilket innebär: 

 • 2024 garanteras alla minst 70 procent av 2023 års ersättning 
 • 2025 garanteras alla minst 40 procent av 2023 års ersättning 

ALF-tilldelningen är en fast tilldelning per helårsstudent som indexeras. 

De närmaste åren, när det gamla och nya programmet finns parallellt, kommer dessutom några kurser att dubbelundervisa och andra att göra ett kort uppehåll vilket medför väsentliga variationer i tilldelningen för en enskild verksamhet de kommande åren.   
Först när det nya programmet, år 2028, är helt genomfört stabiliseras situationen. 

Formulär i Researchweb

Den nya fördelningsmodellen bygger på att terminsansvarig fyller i ett formulär i Researchweb (se länk nedan). Där det anges för varje placeringsort antal studenter per dag eller timmar per kategori:

 • Studentmedverkan i ordinarie klinisk verksamhet

 • Studentledd avdelning/mottagning

 • Schemalagd klinisk undervisningstid

Nästa formulär kommer att vara tillgängligt för terminsansvarig/kursledare att fylla i under perioden 2 maj 2023 - 16 juni 2023.

ALF-medel Västra Götalandsregionen | ALF-medel Västra Götalandsregionen (researchweb.org) 

 

Senast uppdaterad: 2023-08-11 08:12