Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Stöd till dig som forskar

ALF-medel till forskning och utbildning i Västra Götaland bidrar till regionens arbete för en attraktiv och internationellt konkurrenskraftig region inom life science.

Med starka forsknings- och innovationsmiljöer som lockar kompetens och kapital stärker Västra Götaland sin position som attraktiv region. Innovationskraften i hälso- och sjukvården lyfts i regionens arbete med life science. En ökad innovationskraft möjliggör samverkan med forskare och företag och bidrar till en bättre vård för patienter och medborgare. 

Läs mer om Västra Götalandsregionens arbete inom life science.

I listan nedan finns exempel på regionala och nationella enheter/verksamheter och samarbeten som kan vara till stor hjälp i en forskningsprocess. 

Akademistatistik vid Sahlgrenska akademin/Göteborgs universitet erbjuder statistik och hälsoekonomisk rådgivning till forskare. De hjälper till med designfrågor och styrkeberäkningar vid ansökan av forskningsmedel, eller vid analys av resultaten samt tolkning av dessa vid artikelskrivandet. Tjänsterna erbjuds till forskare anknutna till Sahlgrenska akademin och Västra Götalandsregionen. Akademistatistik får finansiering via strategiska ALF-medel.

Grants Office erbjuder hjälp till forskare att hitta och ansöka om externfinansiering, hitta samarbetspartners samt administrera, rapportera och redovisa projekt. Det går också att få hjälp med att editera texter för vetenskaplig stringens. 

Core Facilities vid Sahlgrenska akademin/Göteborgs universitet tillhandahåller avancerad teknisk infrastruktur och kompetens för forskare.

Gothia Forum är en mötesplats och frivillig resurs inom klinisk forskning i Västra Götaland. De erbjuder hjälp med allt från enstaka moment till ett komplett genomförande av klinika forskningsprojekt och prövningar. Grants Office vid Gothia Forum får finansiering via strategiska ALF-medel.
Gothia Forum har även sammanställt vilken forskningsinfrastruktur som finns tillgänglig inom Västra Götalandsregionen.

Innovationsplattformen stöttar hälso- och sjukvårdens medarbetare och verksamheter i arbetet med att förverkliga innovativa idéer. De ger också stöd till kliniska verksamheter som samverkar med externa parter. Innovationsplattformen ansvarar för utlysningen av Innovationsfonden. Grants Office vid Innovationsplattformen får pengar via strategiska ALF-medel.

Biobank Väst erbjuder tjänster och kompetent vägledning i biobankning till forskare inom hälso- och sjukvård, akademi och näringsliv i Västra Götaland.

Centrum för HTA (Health Technology Assessment) genomför systematiska granskningar av den vetenskapliga dokumentationen för en metod eller en teknologi inom hälso- och sjukvården. 

Medicinska biblioteken inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset ger service till sjukhusens medarbetare vad gäller kliniskt arbete, utbildning och forskning. 

Västra Götalandsregionens enhet för forskning och utveckling (FoU) beviljar projektmedel till regionala samarbetsprojekt inom klinisk forskning. 

Medtech West erbjuder nätverk och samarbetsplattform för forskning, utbildning, utveckling och utvärdering av nya biomedicinska koncept och teknologier.

Etikprövningsmyndigheten granskar forskningsansökningar enligt etikprövningslagen och ger tillstånd att bedriva kliniska studier. Om du ska bedriva forskning på människor, mänsklig vävnad eller känsliga personuppgifter behöver du skicka in en ansökan om etikprövning och få den godkänd av Etikprövningsmyndigheten.

Registerforskning, eller registerbaserad forskning, använder sig av uppgifter från ett eller flera register som finns hos myndigheter eller andra organisationer. Registerbaserad forskning bedrivs exempelvis inom medicin och folkhälsa.  

Kliniska Studier Sverige beskriver stegen i en klinisk studie, ger en bild av forskningslandet Sverige och kunskap om lagar och regler vid klinisk forskning. 

Biobank Sverige ger kunskap om svenska biobanker och om hur biobanksprov kan användas i forskning, metodutveckling och klinisk prövning. 

Stöd till unga forskare är en satsning för dig som har disputerat inom de senaste fem åren eller är intresserad av att börja forska. Här erbjuds stöd i form av workshops, kurser och informationssidor med tips och råd kring olika moment i forskningsprocessen. Du kan även boka tid för forskningsrådgivning hos Gothia Forum via kontaktformuläret. Som ung forskare erbjuds du tre timmar kostnadsfri rådgivning, därefter enligt taxa. 

Rutiner och verkställighetsbeslut, avtal och mallar samt vägledande dokument vid kliniska studier för anställda vid Sahlgrenska universitetssjukhuset.

 

Senast uppdaterad: 2024-06-25 09:14