Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Stöd till dig som forskar

ALF-medel till forskning och utbildning i Västra Götaland bidrar till regionens arbete för en attraktiv och internationellt konkurrenskraftig region inom life science.

Med starka forsknings- och innovationsmiljöer som lockar kompetens och kapital stärker Västra Götaland sin position som attraktiv region. Innovationskraften i hälso- och sjukvården lyfts i regionens arbete med life science. En ökad innovationskraft möjliggör samverkan med forskare och företag och bidrar till en bättre vård för patienter och medborgare. 

Läs mer om Västra Götalandsregionens arbete inom life science.

I listan nedan finns exempel på regionala och nationella enheter/verksamheter och samarbeten som kan vara till stor hjälp i en forskningsprocess. 

Västra Götalandsregionens enhet för forskning och utveckling (FoU) beviljar projektmedel till regionala samarbetsprojekt inom klinisk forskning. 

Medicinska biblioteken inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset ger service till sjukhusens medarbetare vad gäller kliniskt arbete, utbildning och forskning. 

Gothia Forum är en mötesplats och frivillig resurs inom klinisk forskning i Västra Götaland. De erbjuder hjälp med allt från enstaka moment till ett komplett genomförande av klinika forskningsprojekt och prövningar.

Biobank Väst erbjuder tjänster och kompetent vägledning i biobankning till forskare inom hälso- och sjukvård, akademi och näringsliv i Västra Götaland.

Core Facilities vid Sahlgrenska akademin/Göteborgs universitet tillhandahåller avancerad teknisk infrastruktur och kompetens för forskare.

Akademistatistik vid Sahlgrenska akademin/Göteborgs universitet är en konsulttjänst som erbjuder statistisk expertis och stöd vid hälsoekonomiska analyser. Tjänsterna erbjuds till forskare vid Sahlgrenska akademin och inom  Västra Götalandsregionen.

Innovationsplattformen stöttar hälso- och sjukvårdens medarbetare och verksamheter i arbetet med att förverkliga innovativa idéer. De ger också stöd till kliniska verksamheter som samverkar med externa parter. Innovationsplattformen ansvarar för utlysningen av Innovationsfonden

Centrum för HTA (Health Technology Assessment) genomför systematiska granskningar av den vetenskapliga dokumentationen för en metod eller en teknologi inom hälso- och sjukvården. 

Medtech West erbjuder nätverk och samarbetsplattform för forskning, utbildning, utveckling och utvärdering av nya biomedicinska koncept och teknologier.

Etikprövningsmyndigheten granskar forskningsansökningar enligt etikprövningslagen och ger tillstånd att bedriva kliniska studier. Om du ska bedriva forskning på människor, mänsklig vävnad eller känsliga personuppgifter behöver du skicka in en ansökan om etikprövning och få den godkänd av Etikprövningsmyndigheten.

Registerforskning, eller registerbaserad forskning, använder sig av uppgifter från ett eller flera register som finns hos myndigheter eller andra organisationer. Registerbaserad forskning bedrivs exempelvis inom medicin och folkhälsa.  

Kliniska Studier Sverige beskriver stegen i en klinisk studie, ger en bild av forskningslandet Sverige och kunskap om lagar och regler vid klinisk forskning. 

Biobank Sverige ger kunskap om svenska biobanker och om hur biobanksprov kan användas i forskning, metodutveckling och klinisk prövning. 

Senast uppdaterad: 2019-06-04 13:50