Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Pedagogiska ALF-medel

På uppdrag av Medi-sam Gemensamt utlyser ALF-kontoret sökbara ALF-medel för pedagogiskt inriktade forsknings-/utvecklingsprojekt kopplade till klinisk utbildning inom läkarprogrammet. Utlysningen omfattar ansökningar av medel för nya projekt.

Medel kan sökas för 1 år, med eventuell möjlighet till förlängning i ytterligare 1 år. Totalt avsätts maximalt 2 miljoner kronor i denna första pilotomgång och maximal tilldelning per projekt är 500 000 kr.

Behöriga huvudsökande är personer med pedagogisk funktion och ansvar inom klinisk utbildning på läkarprogrammet som innehar minst 20% anställning/förordnande vid VGR, Sahlgrenska akademin, lärosäten som VGR har utbildningsavtal med eller vårdenheter med annat huvudmannaskap som utför vård åt VGR enligt vårdavtal och är belägna i VGR eller Region Halland. Minst en av de medsökande ska ha anställning/förordnande inom VGR/Region Halland. Huvudsökande ska vara disputerad.

Medel kan sökas för pedagogisk forskning och utveckling av:

 • Undervisnings- och handledningsmetoder som stimulerar till
  • studentcentrerat lärande
  • interprofessionellt lärande
  • evidensbaserad praktik
  • digitala undervisningsmetoder
 • Bedömnings- och examinationsformer
 • Pedagogiskt förändringsarbete
 • Metoder för innovativt nyttjande av hälso- och sjukvårdsmiljöer för verksamhetsintegrerat lärande under VFU
 • Akademiska lärandemiljöer under VFU

Projekt som rör den nya legitimationsgrundande läkarutbildningen prioriteras.

Pilotutlysning

Utlysningen av Pedagogiska ALF-medel öppnade 11 november och stängde 9 december 2020.

Här kan du ta del av vilka som tilldelades Pedagogiska ALF-medel 2021 >>

Senast uppdaterad: 2021-06-21 15:34