Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet Hoppa till chatbot

Pedagogiska ALF-medel

På uppdrag av Medi-sam Gemensamt utlyser ALF-kontoret sökbara ALF-medel för pedagogiskt inriktade forsknings-/utvecklingsprojekt kopplade till klinisk utbildning inom läkarprogrammet. Utlysningen omfattar ansökningar av medel för nya projekt.

Medel kan sökas för 1 år, med eventuell möjlighet till förlängning i ytterligare 1 år. Totalt avsätts maximalt 2 miljoner kronor i denna första pilotomgång och maximal tilldelning per projekt är 500 000 kr.

Behöriga huvudsökande är personer med pedagogisk funktion och ansvar inom klinisk utbildning på läkarprogrammet som innehar minst 20% anställning/förordnande vid VGR, Sahlgrenska akademin, lärosäten som VGR har utbildningsavtal med eller vårdenheter med annat huvudmannaskap som utför vård åt VGR enligt vårdavtal och är belägna i VGR eller Region Halland. Minst en av de medsökande ska ha anställning/förordnande inom VGR/Region Halland. Huvudsökande ska vara disputerad.

Medel kan sökas för pedagogisk forskning och utveckling av:

 • Undervisnings- och handledningsmetoder som stimulerar till
  • studentcentrerat lärande
  • interprofessionellt lärande
  • evidensbaserad praktik
  • digitala undervisningsmetoder
 • Bedömnings- och examinationsformer
 • Pedagogiskt förändringsarbete
 • Metoder för innovativt nyttjande av hälso- och sjukvårdsmiljöer för verksamhetsintegrerat lärande under VFU
 • Akademiska lärandemiljöer under VFU

Projekt som rör den nya legitimationsgrundande läkarutbildningen prioriteras.

Beslut om tilldelning

Utlysningen av Pedagogiska ALF-medel öppnade 11 november och stängde 9 december 2020.

Här kan du ta del av vilka som tilldelades Pedagogiska ALF-medel 2021 >>

Senast uppdaterad: 2021-03-29 11:19