Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Pedagogiska ALF-medel för hälsoprofessioner

Om Pedagogiska ALF-medel för hälsoprofessioner

På uppdrag av Vård-sam utlyser ALF-kontoret sökbara ALF-medel för pedagogiskt inriktade forskningsprojekt kopplade till klinisk utbildning inom program för hälsoprofessioner. Utlysningen omfattar ansökningar av medel för nya projekt. Totalt avsätts 500 000 kronor i denna första pilotomgång och maximalt tilldelas tre projekt. Medel kan sökas för ett år och ska förbrukas under 2023.

Behöriga huvudsökande är personer med pedagogisk funktion och ansvar inom klinisk utbildning på program för hälsoprofessioner och som innehar minst 20 procents anställning/förordnande vid VGR, Sahlgrenska akademin, lärosäten som VGR har utbildningsavtal med, eller vårdenheter med annat huvudmannaskap som utför vård åt VGR enligt vårdavtal vilka är belägna i VGR eller Region Halland. Minst en av de medsökande ska ha anställning/förordnande inom VGR/Region Halland. Huvudsökande ska vara disputerad. Läkare är ej behöriga att söka denna utlysning.

 

Medel kan sökas för pedagogisk forskning och utveckling av:

 • Undervisnings- och handledningsmetoder som stimulerar till
  • studentcentrerat lärande
  • interprofessionellt lärande
  • evidensbaserad praktik
  • digitala undervisningsmetoder
 • Bedömnings- och examinationsformer
 • Pedagogiskt förändringsarbete
 • Metoder för innovativt nyttjande av hälso- och sjukvårdsmiljöer för verksamhetsintegrerat lärande under VFU
 • Akademiska lärandemiljöer under VFU

Beslut om tilldelning

Senaste utlysningen av Pedagogiska ALF-medel genomfördes under hösten 2022.

Här kan du ta del av vilka som tilldelades medel >>

Senast uppdaterad: 2024-02-12 16:00