Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Högre klinisk ALF-forskartjänst för legitimerade och icke-legitimerade hälsoprofessioner med överprofession och docentur

Högre klinisk ALF-forskartjänst kan sökas av legitimerade och icke-legitimerade hälsoprofessioner med anställning i Västra Götalandsregionen som innehar överprofession och som har erhållit docentur under de senaste fem åren. Om docentur är äldre går det ändå att söka om det finns särskilda skäl för avräkningsbar tid (t.ex. föräldraledighet eller sjukdom).

Då titeln överprofession inte används inom hela Västra Götalandsregionen är det möjligt att söka om kompetens motsvarande överprofession uppfylls. Sökande ska i dessa fall uppfylla kravet om minst sex års tjänstgöring inom professionen (utöver forskarutbildningen) samt erhållit docentur inom den senaste fem-årsperioden.

Tjänsten innebär ALF-finansierad forskningstid om 50 procent av heltid under två år med möjlighet till förlängning i ytterligare två år. Med tjänsten följer projektmedel om 300 000 kr per år. Tjänsten upphör vid erhållande av kombinationstjänst. 

Läkare, tandhygienist och tandläkare är inte behöriga att söka denna typ av ALF-tjänst.

Rutin för rapportering av forskningstid i Heroma

Beslut om tilldelning

Senaste utlysningen av Högre klinisk ALF-forskartjänst för legitimerade och icke-legitimerade hälsoprofessioner med överprofession och docentur genomfördes under hösten 2022. Utlysningsperioden öppnde torsdagen den 27 oktober 2022 och stängde torsdagen den 8 december 23:59.
Här kan du ta del av vilka som tilldelades medel >>

 


Senast uppdaterad: 2023-04-18 17:11