Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Högre klinisk ALF-forskartjänst för legitimerade och icke-legitimerade hälsoprofessioner med överprofession och docentur

Högre klinisk ALF-forskartjänst kan sökas av legitimerade och icke-legitimerade hälsoprofessioner med anställning i Västra Götalandsregionen som innehar överprofession och som har erhållit docentur under de senaste sju åren. Om docenturen är äldre går det ändå att söka om det finns särskilda skäl för avräkningsbar tid som föräldraledighet, sjukdom och chefsskap inom sjukvården. För dem som haft en chefstjänst inom sjukvården på minst 50 procent kan tiden avräknas i max två år.

Då titeln överprofession inte används inom hela Västra Götalandsregionen är det möjligt att söka om kompetens motsvarande överprofession uppfylls. Sökande ska i dessa fall uppfylla kravet om minst sex års tjänstgöring inom professionen (utöver forskarutbildningen) samt erhållit docentur inom den senaste sjuårsperioden.

Tjänsten innebär ALF-finansierad forskningstid om 50 procent av heltid under två år med möjlighet till förlängning i ytterligare två år. Förutom halvtidslön tillkommer projektmedel om 300 000 kr per år för dem som ej innehar ALF-projektmedel. Tjänsten upphör vid erhållande av kombinationstjänst. 

Läkare, tandhygienist och tandläkare är inte behöriga att söka denna typ av ALF-tjänst.

Rutin för rapportering av forskningstid i Heroma

Kommande utlysning

Nästa utlysning av Högre klinisk ALF-forskartjänst för legitimerade och icke-legitimerade hälsoprofessioner med överprofession och docentur planeras till hösten 2024.


Senast uppdaterad: 2024-06-27 10:25