Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Tilldelning av Pedagogiska ALF-medel

Nu är det klart vilka personer som tilldelats Pedagogiska ALF-medel mot läkarprogrammet 2023 - 2024 samt Pedagogiska ALF-medel för hälsoprofessioner 2023. Se listorna här.

Medi-sam Utbildning utlyste under hösten 2022 pedagogiska ALF-medel kopplat till läkarprogrammet, medlen fördelas under perioden 2023 - 2024.

 • Katarina Jood
  Titel: Entrustable Professional Activities (EPA) för lärande under läkarprogrammets verksamhetsförlagda utbildning ‐ studier inför och under implementering
  Summa: 483 000kr    
 • Matilda Liljedahl
  Titel: Primärvården som lärandemiljö för läkarstudenter – en observationsstudie
  Summa: 250 000kr

 • Paulin Andréll
  Titel: Resiliensfokuserad debriefing i interprofessionell simuleringsbaserad utbildning för bättre teamarbete och ökad patientsäkerhet
  Summa: 500 000kr

 • Marie Studahl
  Titel: Det virtuella sjukhuset ‐ innovativt verktyg för verksamhetsintegrerat lärande på läkarprogrammet
  Summa: 255 000kr

 • Helena Forslad dElia
  Titel: Ny röd pedagogisk tråd; symtomcentrering och samordning LPG006, Klinisk teori och praktik 2, nya Läkarprogrammet
  Summa: 255 000kr

 • Helena Filipsson Nyström
  Titel: SIMULERINGSBASERAT LÄRANDE INOM ENDOKRINOLOGI OCH DIABETES
  Summa: 255 000kr

 

Vård-sam utlyste med medel från Medi-sam Forskning en pilotomgång för Pedagogiska ALF-medel för hälsoprofessioner, medlen ska nyttjas under 2023.

 • Monica Pettersson
  Titel: Design, utveckling, testning och utvärdering av personcentrerade virtuella patientfall vid kliniskt träningscentrum vid Sahlgrenska Akademin, Göteborg universitet.
  Summa: 200 000kr

 • Caroline Schmidt
  Titel: Ekokardiografisk studentmottagning - ökad möjlighet för Biomedicinska analytiker studenter att få kinisk relevant erfarenhet
  Summa: 84 500kr

 • Inger Jansson
  Titel: Utbildningsmoduler - kan de bidra till lärande och yrkesmässig växt för studenter från Sahlgrenska akademins program för hälsoprofessioner och rekrytering och behållning av seniora handledare inom regional verksamhetsförlagd utbildning? – En kontrollerad studie
  Summa: 107 750kr

 • Gunnel Hellgren
  Titel: Det virtuella laboratoriet – ett interaktivt undervisningsmaterial, inför och under, biomedicinska analytikerstudenters verksamhetsförlagda utbildning
  Summa: 107 750kr