Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Nya satsningar på sabbatical och internationell postdok

Från och med 2024 är det möjligt att ansöka om ALF-medel för forskningsvistelse utomlands (sabbatical) och internationell postdok.

ALF-medel för forskningsvistelse utomlands (sabbatical)

ALF-medel för forskningsvistelse utomlands kan sökas av lärare vid Sahlgrenska akademin med kombinerad anställning inom Västra Götalandsregionen (VGR). ALF-medel för forskningsvistelse utomlands kan bara sökas/tilldelas en gång. Medlen ska användas för att ersätta sjukvården för kombinationsdelen av lönen (motsvarande upp till 30 % av heltid) som då bibehålls under utlandsvistelsen, dock maximalt sex månader. Ett krav för beviljande är att sökande har endera bibehållen universitetslön under utlandsvistelsen alternativt erhållit andra lönemedel för sitt uppehälle under utlandsvistelsen.

Ansökningsförfarande
En komplett ansökan mejlas tidigast tolv månader innan utresa, till ALF-kontoret, alf-kontoret@vgregion.se

Ansökningar hanteras löpande och beslutas av Medi-sam Forskning inom tre månader.

Här hittar du riktlinjerna för ALF-medel för forskningsvistelse utomlands (sabbatical) >>

ALF-medel för internationell postdok

ALF-medel för internationell postdok innebär bibehållen VGR-lön (motsvarande 50 % av aktuell tjänst), upp till tolv månader av en utlandsvistelse. Ett krav för beviljande är att sökande har erhållit andra lönemedel/stipendier för sitt uppehälle under utlandsvistelsen.

Behörighet
Behörig att söka är legitimerad hälsoprofession med anställning inom Västra Götalandsregionen (VGR) som erhållit doktorsexamen under de senaste fem åren, räknat som fem helår till och med ansökningstillfället. Är doktorsexamen äldre är det möjligt att söka om det finns skäl för avräkningsbar tid, som föräldraledighet eller sjukdom. Vid åberopande av undantag krävs att detta styrks genom utdrag ur Ladok samt tjänstgöringsintyg för motsvarande period.

Pågående ALF-tjänst för legitimerad hälsoprofession utgör inget hinder för ansökan. ALF-medel för internationell postdok kan bara sökas/tilldelas en gång.

Ansökningsförfarande
En komplett ansökan mejlas tidigast tolv månader innan utresa, till ALF-kontoret, alf-kontoret@vgregion.se.

Ansökningar hanteras löpande och beslutas av Medi-sam Forskning inom tre månader.

Här hittar du riktlinjerna för ALF-medel för internationell postdok >>