Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Sökbara ALF-medel för inköp av tung utrustning för klinisk forskning

Ansökningsperiod: måndag 16 augusti 2021 till fredag 1 oktober 2021.

Forskare knuten till någon av de medicinska institutionerna vid Sahlgrenska akademin eller med anställning inom Västra Götalandsregionen kan söka ALF-medel för fakultetsgemensam tung utrustning (storleksordningen 1–5 miljoner kr). Utrustningen ska inte tidigare finnas inom Sahlgrenska akademin/Sahlgrenska Universitetssjukhuset/berört regionalt sjukhus och det ska finnas ett tydligt behov hos många forskargrupper för utrustningen. Utrustningen ska kunna disponeras av alla forskare inom Sahlgrenska akademin/Västra Götalandsregionen. Medlen ska förbrukas under 2022.

Vem kan söka: Disputerad forskare vid någon av de medicinska institutionerna vid Sahlgrenska akademin eller inom Västra Götalandsregionen.

Ansökningsperiod: Öppnar måndag 16 augusti 2021 och stänger fredag 1 oktober 2021 kl. 23.59. Ansökan görs elektroniskt i Researchweb >>

Vad som ingår i en komplett ansökan:

  • En beskrivning av utrustningens betydelse och mervärde för den kliniska och/eller translationella forskningen vid Sahlgrenska akademin/Västra Götalandsregionen
  • En beskrivning av apparaturen samt en beskrivning av vad som skiljer utrustningen från befintlig utrustning
  • En beskrivning av lokal för utrustningens placering
  • En beskrivning av de forskargrupper vid Sahlgrenska akademin/Västra Götalandsregionen som initialt kommer dra nytta av utrustningen i sin forskning
  • En beskrivning av hur drift och personal ska finansieras de kommande 3 åren
  • En beskrivning av hur utrustningen tillgängliggörs för alla forskare inom Sahlgrenska akademin/Västra Götalandsregionen
  • Budget för inköp. Här ska övriga tilldelade medel för inköp av berörd utrustningen anges, samt eventuella igångsättningskostnader (ex. personal, kurser, anpassning av lokaler)

Bilagor som ska bifogas ansökan i PDF-format:

  • Offert inklusive 3-årigt servicekontrakt samt övriga kringkostnader
  • Stödbrev från prefekt (alternativt chef för core facilities) samt berörd områdeschef eller förvaltningschef
  • En inventering av befintlig likvärdig utrustning vid fakulteten/sjukhuset i samråd med Core Facilities

Läs fullständig utlysningstext här >>

Frågor? Kontakta ALF-kontoret på: alf-kontoret@vgregion.se

 


Senast uppdaterad: 2022-05-09 14:30