Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Sökbara ALF-medel för inköp av tung utrustning för klinisk forskning

Publicerad:

Ansökningsperiod: måndag 16 augusti 2021 till fredag 1 oktober 2021.

Forskare knuten till någon av de medicinska institutionerna vid Sahlgrenska akademin eller med anställning inom Västra Götalandsregionen kan söka ALF-medel för fakultetsgemensam tung utrustning (storleksordningen 1–5 miljoner kr). Utrustningen ska inte tidigare finnas inom Sahlgrenska akademin/Sahlgrenska Universitetssjukhuset/berört regionalt sjukhus och det ska finnas ett tydligt behov hos många forskargrupper för utrustningen. Utrustningen ska kunna disponeras av alla forskare inom Sahlgrenska akademin/Västra Götalandsregionen. Medlen ska förbrukas under 2022.

Vem kan söka: Disputerad forskare vid någon av de medicinska institutionerna vid Sahlgrenska akademin eller inom Västra Götalandsregionen.

Ansökningsperiod: Öppnar måndag 16 augusti 2021 och stänger fredag 1 oktober 2021 kl. 23.59. Ansökan görs elektroniskt i Researchweb >>

Vad som ingår i en komplett ansökan:

  • En beskrivning av utrustningens betydelse och mervärde för den kliniska och/eller translationella forskningen vid Sahlgrenska akademin/Västra Götalandsregionen
  • En beskrivning av apparaturen samt en beskrivning av vad som skiljer utrustningen från befintlig utrustning
  • En beskrivning av lokal för utrustningens placering
  • En beskrivning av de forskargrupper vid Sahlgrenska akademin/Västra Götalandsregionen som initialt kommer dra nytta av utrustningen i sin forskning
  • En beskrivning av hur drift och personal ska finansieras de kommande 3 åren
  • En beskrivning av hur utrustningen tillgängliggörs för alla forskare inom Sahlgrenska akademin/Västra Götalandsregionen
  • Budget för inköp. Här ska övriga tilldelade medel för inköp av berörd utrustningen anges, samt eventuella igångsättningskostnader (ex. personal, kurser, anpassning av lokaler)

Bilagor som ska bifogas ansökan i PDF-format:

  • Offert inklusive 3-årigt servicekontrakt samt övriga kringkostnader
  • Stödbrev från prefekt (alternativt chef för core facilities) samt berörd områdeschef eller förvaltningschef
  • En inventering av befintlig likvärdig utrustning vid fakulteten/sjukhuset i samråd med Core Facilities

Läs fullständig utlysningstext här >>

Frågor? Kontakta ALF-kontoret på: alf-kontoret@vgregion.se

 

Publicerad: