Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Tilldelning av ALF-projektmedel 2023-2024, HTA- medel 2023-2024 och Klinisk behandlingsforskning 2023-2025

Nu är det klart vilka personer som tilldelats ALF-projektmedel 2023-2024, ALF-medel för HTA 2023-2024 och ALF-medel för klinisk behandlingsforskning 2023-2025. I listan nedan tillkännages vilka som tilldelats ALF-medel och titlarna på deras projekt.

ALF-projektmedel 2023-2024:

 • Ann Nordgren
  Projekttitel: Medfödda genetiska faktorers betydelse för barncancer
 • Bright Nwaru
  Projekttitel: COVID-19 i Västsverige (COWEST): En longitudinell klinisk och registerbaserad uppföljning av andning, hjärta och neurologi hos personer som haft COVID-19
 • Carl-Fredrik Flach
  Projekttitel: Övervakning av antibiotikaresistens via avloppsanalyser
 • Cecilia Bull
  Projekttitel: Betydelsen av låggradig inflammation vid kroniska tarmbesvär efter strålbehandling
 • Clara Hjalmarsson
  Projekttitel: Kartläggning av fenotyper av pulmonell hypertension för förbättrad diagnostik, precisionsbehandling och prognos
 • Cristina Maglio
  Projekttitel: METABOLA FÖRÄNDRINGAR VID TIDIG REUMATOID ARTRIT: från patogenes till behandlingssvar
 • Emma Börgeson
  Projekttitel: Modulering av immunsystemet med lipoxiner för att minska fetma-relaterad kardiometabol sjukdom hos människor
 • Eric Hamrin Senorski
  Projekttitel: The GOthenburg Anterior cruciate ligament Treatment (GOAT) study: Operation och rehabilitering versus strukturerad rehabilitering efter en allvarlig knäskada. En randomiserad kontrollerad studie.
 • Erik Smedler
  Projekttitel: Precisionmedicin i psykiatri - modellering av behandlingssvar vid affektiva sjukdomar med cellmodeller
 • Eva Billstedt
  Projekttitel: Vuxna med sällsynta diagnoser- psykiatriskt samsjuklighet, kognitiv funktion och livskvalitet
 • Fredrik Nyberg
  Projekttitel: SCIFI-PEARL (Swedish COVID‐19 Investigation for Future Insights - a Population Epidemiology Approach using Register Linkage) - ett nationellt registerprojekt om covid-19 för att förstå och hantera en pandemi i ständig förändring
 • Fredrik Sterky
  Projekttitel: Precisionsmedicin för Sällsynta Monogena Sjukdomar – Diagnostik, Molekylära Mekanismer och Behandling
 • Frida Dangardt
  Projekttitel: Kardiovaskulär hälsa hos barn med kronisk sjukdom – ett växande problem
 • Lars Fändriks
  Projekttitel: Måltids-inducerad jejunal ketogenes i människa - en innovativ mekanism i blodsockerkontrollen med diabetes i sikte
 • Margarita Trobos
  Projekttitel: Strategier mot antibiotikaresistenta biofilmer vid ortopedisk implantatrelaterad infektion
 • Michaela Dellenmark Blom
  Projekttitel: Optimera preventiv vård och behandling för barn och ungdomar födda med esofagusatresi - rikstäckande studier med fokus att identifiera riskgrupper för nedsatt hälso-relaterad livskvalitet och psykisk hälsa i nationella kohorter
 • Niklas Bergh
  Projekttitel: Förbättrad riskprediktion och behandling av patienter med diagnostiserad hjärtsvikt
 • Peter Friberg
  Projekttitel: Mekanismer bakom sambandet mellan positiv affekt och hälsa hos svenska ungdomar
 • Sofia Sjöström
  Projekttitel: Diagnostik och prognos vid funktionella blås och tarmtömnings-störningar hos barn samt utvärdering av behandling vid höggradig urinvägsreflux diagnosticerad under spädbarnsåldern
 • Thomas Skoglund
  Projekttitel: Kvantifiering av hjärnpåverkan vid neurokirurgisk sjukdom och operation med cirkulerande biomarkörer
 • Ulf Yrlid
  Projekttitel: Individanpassning av den preoperativa behandlingen av patienter med ändtarmscancer genom multiplexanalyser av tumörinfiltrerande immunceller

Läs mer om ALF-projektmedel  >>

HTA- medel 2023 – 2024:

 • Maziar Mohaddes
  Projekttitel: Robotassisterad kirurgi vid total knäartroplastik jämfört med manuell total knäartroplastik - En randomiserad kontrollerad studie

Läs mer om ALF- medel för HTA >>


Klinisk behandlingsforskning 2023-2025:

 • Asgeir Jakola
  Projekttitel: Diagnostik av hjärntumörer genom flytande biopsier
 • Björn Redfors
  Projekttitel: CABG eller PCI för Patienter med Ischemisk Kardiomyopati
 • Caterina Finizia
  Projekttitel: Preventiv klinisk randomiserad studie avseende effekten av fysisk aktivitet på huvud-halscancerpatienters fysiska funktion och livskvalitet
 • Helena Filipsson Nyström
  Projekttitel: Påverkan av mild maternell näringsbrist på fostrets hjärna-SWIDDICH studien-svenska studien om tillgång till jod och andra näringsämnen under graviditet och barnens utveckling
 • Jonatan Oras
  Projekttitel: The Sahlgrenska anti-VEGF (SAHLVE) study – en prospektiv randomiserad dubbelblind jämförelse mellan bevacizumab och aflibercept hos patienter med våt åldersrelaterad makuladegeneration
 • Madeleine Zetterberg (fd Andersson)
  The Sahlgrenska anti-VEGF (SAHLVE) study – en prospektiv randomiserad dubbelblind jämförelse mellan bevacizumab och aflibercept hos patienter med våt åldersrelaterad makuladegeneration
 • Magnus Simrén
  Projekttitel: Kostråd vid irritable bowel syndrome (IBS) via digital gruppbehandling – projekt med fokus på magtarmsymtom, hälsoekonomi, livskvalitet och restriktiv ätstörning.
 • Oskar Ragnarsson
  Projekttitel: Unilateral primär aldosteronism, mineralokortikoidreceptorantagonist kontra kirurgisk behandling - En randomiserad kontrollerad studie
 • Seema Baid-Agrawal
  Projekttitel: Undersökning av donatorspecifika antikroppar och andra biomarkörer efter njurtransplantation, för identifiering av subklinisk kronisk antikroppsorsakad avstötning och prediktion av transplantatöverlevnad

Läs mer om ALF-medel klinisk behandlingsforskning >>