Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Tilldelning av ALF-projektmedel och ALF-medel för HTA

Nu är det klart vilka personer som har beviljats ALF-projektmedel 2024 och ALF-medel för kompletterande studie i anslutning till HTA 2024-2025. 15 projekt tilldelades medel om totalt 6,4 miljoner kronor i ALF-projektmedel, och 2 projekt fick dela på totalt 1,25 miljoner kronor i ALF-medel för HTA. I listan nedan tillkännages vilka som tilldelats medel och titlarna på respektive projekt.

ALF-projektmedel 2024:

 • Anders Gummesson
  Projekttitel: Studier för att identifiera molekylära faktorer som bidrar till kranskärlssjukdom

 • Dan Farahmand
  Projekttitel: Randomiserad kontrollerad studie på icke-invasiv diagnostik av shuntobstruktion vid hydrocefalus

 • Davide Angeletti
  Projekttitel: Att utnyttja melanominfiltrerande B-celler för att framställa nya terapeutiska och diagnostiska antikroppar

 • Elias Johansson
  Projekttitel: Ny handläggning av uttalad karotisstenos

 • Entela Bollano
  Projekttitel: Karakterisering av patienter med myokardit med den kliniska målsättningen om en förfinad diagnostik och riskvärdering för ett mer optimalt individanpassad behandling och uppföljning

 • Ewa-Lena Bratt
  Projekttitel: Faktorer av betydelse för oavbruten och kontinuerlig uppföljning av unga med kroniska sjukdomar

 • Fredrik Hieronymus
  Projekttitel: CAPSI – Cancerrelaterad egentlig depression behandlad med psilocybin i singeldos: En multicenter randomiserad dubbelblind placebokontrollerad klinisk prövning

 • Ingrid Wernstedt Asterholm
  Projekttitel: Kollagennedbrytande makrofager och kollagenfragment i regleringen av fettvävnadsfunktionalitet

 • Jan-Erik Johansson
  Projekttitel: Lågenergilaserbehandling som profylax och behandling av oral mukosit hos patienter som genomgår autolog eller allogen hematopoetisk stamcellstransplantation - en randomiserad, dubbel-blind, placebokontrollerad studie

 • Jörg Hanrieder
  Projekttitel: AmyMap - Följa Amyloid Patogenicitet i Alzheimersjuka

 • Lisa Tuomi
  Projekttitel: Hur vanligt är det med sväljsvårigheter? Kan man förebygga nedsatt fysisk funktion eller gap- och sväljsvårigheter vid behandling mot huvud- och halscancer? Två randomiserade studier

 • Noora Neittaanmäki
  Projekttitel: Nya avbildnindstekniker samt artificiell intelligens för förbättrat cancerdiagnostik

 • Svetlana Lajic Näreskog
  Projekttitel: Kognitiv utveckling och hälsa hos barn och vuxna med medfödda metabola sjukdomar: betydelsen av genotyp, fenotyp och tidig diagnos och behandling (METAHEALTH)

 • Thaher Pelaseyed
  Projekttitel: Molekylära avvikelser i membranbundna muciner och glykokalyx vid Crohns sjukdom

 • Thomas de Lange
  Projekttitel: Personanpassad koloskopiövervakning av inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) för att förebygga tjocktarmscancer - Kombination av artificiell intelligens och förenklad slemhinnefärgning för upptäckt av cellförändringar

Läs mer om ALF-projektmedel >>

 

ALF-medel för kompletterande studie i anslutning till HTA

 • Helen Sjöland
  Projekttitel: Egenmonitorering vid hjärtsvikt: Studier av patientnytta, hälsoekonomi och behandlingsrutiner

 • Verena Sengpiel
  Projekttitel: OPTION – att påbörja igångsättning av förlossningen hemma – är det ett säkert alternativ för mor och barn?

Läs mer om ALF-medel för HTA >>