Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Tilldelning av ALF-tjänster våren 2023

Totalt beviljades 42 forskare ALF-tjänst i den senaste ansökningsomgången. Tjänsterna är fördelade på läkare och andra hälsoprofessioner och tillträds den 1 januari, 2024. Nedan listas de som tilldelats ALF-tjänst och titel på forskningsprojektet.

Tilldelning ALF-tjänster för legitimerade läkare

ALF-tjänst för legitimerade läkare på doktorandnivå

Mio Kobayashi Frisk

Sleep-Wake Timing: Mechanisms & Implications for Lifestyle & Cardiometabolic Health

Karin Bergman

BACTERIAL VIRULENCE, VIRAL COINFECTION AND IMMUNE FUNCTION IN ADULTS WITH INVASIVE PNEUMOCOCCAL DISEASE

Sofia Hammarstrand

Exposure to perfluorinated and polyfluorinated substances in drinking water and health effects related to endocrine disruption

Susan Aghajanzadeh

Komplikationer efter huvud-halscancerbehandling – kartläggning av funktion och hälsa över tid och effekt av preventiv träning på gap- och sväljförmåga i en randomiserad studie

Antri Savvidou

Pyruvate dehydrogenase complex deficiency in Sweden; Epidemiology, genotype-phenotype correlations, neuroimaging findings and QoL

Daniel Rydbeck

COLORECTAL CANCER: WAITING TIMES TO DIAGNOSIS AND SURGERY, AND EFFECTS OF A NON-SURGICAL TREATMENT STRATEGY FOR RECTAL CANCER

Caroline Stadelmann

The Endometrium in IVF treatment – possible methods to improve implantation

Johan Quester

Identification of causal risk factors for fractures and bone mineral density using Mendelian randomization

Sophia Waldenstedt

Local recurrence after rectal cancer surgery – surgical risk factors, diagnosis, registration and QoL

Yasmin Olsson

Glycine receptors as a new pharmacological treatment target for Alcohol Use Disorder

Sigurdur James Thorleifsson

Re-defining clinical care and reasoning in ST-elevation myocardial infarction (STEMI) by shifting focus to myocardial stunning – Mechanisms, prognostic implications and a new treatment

Kristoffer Björkman

Kearns-Sayre syndrome and other large-scale mtDNA deletion disorders

ALF-tjänst för legitimerade läkare med doktorsexamen

Daniela Esposito

Diabetes mellitus in acromegaly: understanding its mechanisms and long-term outcomes

Georgios Tsikandylakis

Bestående hälta efter en höftprotesoperation: Riskfaktorer, diagnostik och utvärdering av en ny kirurgisk behandling.

Aidin Rawshani

Advancing Swedish Cardio-Metabolic Research using Real-World Evidence & Machine learning

Teresia Svanvik

SWED-PREG OBS: Maternal and perinatal outcomes in women with Heart Disease

Matilda Liljedahl

Hur läkare lär sig vara läkare: ett forskningsprogram inom medicinsk pedagogik

Robert Sigström

Prediktion av behandlingssvar vid elektrokonvulsiv terapi

Lenka Nováková Nyrén

Biomarkers of “silent” disease progression in Multiple Sclerosis

Lovisa Sjögren

Tre interventioner för en jämlik hälsostart i livet för barn med obesitas

Tobias Hallén

Novel biomarkers for individualized treatment of patients with pituitary tumors

Elena Rangelova

Strategies to improve survival of patients with vascular involvement of pancreatic cancer (borderline and locally advanced)

Högre klinisk ALF-forskartjänst för specialistläkare/överläkare med docentur

Elias Johansson

Handläggning av tät karotisstenos

Tilldelning ALF-tjänster för övriga hälsoprofessioner

ALF-tjänster för legitimerade hälsoprofessioner på doktorandnivå

Isabelle Rydén

Functional outcome following diagnosis of low-grade glioma

Sofia Sterner Isaksson

Evaluations of diet strategies in improving risk factor control in adults with type 1 diabetes

Alexandra Larsson

Funktion och aktivitet efter COVID-19 under första året efter sjukhusvistelse, ur ett biopsykosocialt perspektiv, belyst med kvalitativa och kvantitativa metoder.

Sofia Juhlin

Förändringar i hälsa över tid samt effekter av eHälsa-intervention hos personer med långvarig generaliserad smärta

Kerstin Petersson

Effekt av muskelstärkande träning för att motverka sväljsvårigheter till följd av strålbehandling för huvud- halscancer – två randomiserade studier.

Karin Granqvist

Utvärdering av ny teknik med digital återkoppling inom hälso- och sjukvården för att förbättra handhygienen

Anna Dittrich

Kliniska biomarkörer för demens – En utvärdering av reproducerbarhet, inverkan från somatisk samsjuklighet och markörernas prediktiva förmåga för allvarligt sjukdomsförlopp.

Jenny Lövdahl

Sjuksköterske-ledd hypnosbehandling vid IBS: Kartläggning av behandlingseffekter och utveckling av metoder för att öka tillgängligheten av hypnos.

Karin Trägårdh

FEMALE OFFENDERS OF LETHAL AND SEVERE VIOLENCE – Mental Health, Risk Factors of Criminality and Offence Behavior

Jenny Andersson

Stroke- symtom, insjuknande och dödlighet

ALF-tjänster för legitimerade och icke-legitimerade hälsoprofessioner med doktorsexamen

Susanne Beischer

Min artrosvård – Digitalisering av omhändertagandet av patienter med höft- och knäledsartros

Annie Palstam

Four health factors and their impact on stroke

Carl Wikberg

Best Assessment of Sore Throat and Antibiotic prescribing (BASTA)

Tamar Abzhandadze

Social cognitive function following stroke

Tobias Rydén

Development of deep learning and Monte Carlo simulation techniques for improved image quality, reduced radiation patient doses and reduced acquisition time in nuclear medicine diagnostics.

Malin Hansson

Why do midwives leave? A national prospective cohort study to identify work environment factors that predict intention to leave in midwives

Linda Ashman Kröönström

Sjukhusvårdad på grund av COVID-19 – vad händer sen?

Elin Arvidson

KBT för behandling av datorspelsberoende- en randomiserad kontrollerad studie

Högre klinisk ALF-forskartjänst för legitimerade och icke-legitimerade hälsoprofessioner med överprofession och docentur

Johanna Wangdell

Evaluation of a new proactive treatment algorithm to optimize initial rehabilitation of the upper limb in individuals with tetraplegia

Om ALF-tjänster

En ALF-tjänst på doktorandnivå innebär finansierad forskningstid om 50 procent av heltid under två år. För ALF-tjänst med doktorsexamen och Högre klinisk ALF-forskartjänst medföljer även projektmedel om 200 000 respektive 300 000 kronor per år. För sistnämnda tjänstetyper finns även eventuell möjlighet till förlängning i ytterligare två år. Här kan du läsa mer om de olika tjänstetyperna >>