Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Tilldelning av ALF-tjänster våren 2021

Totalt beviljades 36 forskare ALF-tjänst i den senaste ansökningsomgången. Tjänsterna är fördelade på läkare och andra hälsoprofessioner och tillträds 1 januari 2022. Nedan listas de som tilldelats ALF-tjänst.

Tilldelning ALF-tjänster för legitimerade läkare

ALF-tjänst för legitimerade läkare på doktorandnivå

Anna Björk, ST-läkare Närhälsan Krokslätt vårdcentral
Titel: Childhood obesity and neurodevelopmental problems

Anna Thulin, ST-läkare Onkologi Sahlgrenska universitetssjukhuset
Titel: Klinisk och molekylär karaktärisering av hjärnmetastaser med fokus på hjärnmetastaser av bröstcancer

Beatrice Bergström, ST-läkare Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Sahlgrenska universitetssjukhuset
Titel: Studies on the role of the autoimmune regulator, AIRE, in the joint in rheumatoid arthritis

Cecilia Lagging, ST-läkare Klinisk genetik Sahlgrenska universitetssjukhuset
Titel: Post-stroke outcomes

Erik Lindgren, ST-läkare Neurosjukvård Sahlgrenska universitetssjukhuset
Titel: Sahlgrenska Cerebral Venous Thrombosis Study

Johan Ringlander, ST-läkare Klinisk mikrobiologi Sahlgrenska universitetssjukhuset
Titel: Hepatit B-virusets förmåga att integrera och dess betydelse för leverskada och cancerutveckling

Katarina Glise Sandblad, Specialistläkare Medicin/Geriatrik Sahlgrenska universitetssjukhuset
Titel: Venös tromboembolism – riskfaktorer, trender och demografi

Katarina Koss Modig, Överläkare Urologi Sahlgrenska universitetssjukhuset
Titel: Robotassisterad kirurgi som behandling av lokaliserad prostatacancer- patient och operationsspecifika faktorer som leder till postoperativt urinläckage och anastomosstenos

Linn Renborg, ST-läkare Infektion Sahlgrenska universitetssjukhuset
Titel: On blood and cerebrospinal fluid biomarkers of HIV-1 infection in the nervous system

Sara Hallström, Specialistläkare Medicin/Geriatrik Sahlgrenska universitetssjukhuset
Titel: Insulindosering och riskfaktorer för diabeteskomplikationer vid typ 1 diabetes

ALF-tjänst för legitimerade läkare med medicine doktorsexamen

Charlotta Ljungman, Specialistläkare Kardiologi Sahlgrenska universitetssjukhuset
Titel: Understanding metabolic pathways in heart failure

Florencia Harari Thuresson, ST-läkare Specialistmedicin Sahlgrenska universitetssjukhuset
Titel: Lead exposure and cardiovascular disease – disentangling underlying mechanisms

Jesper Magnusson, Överläkare Transplantationscentrum Sahlgrenska universitetssjukhuset
Titel: Muciner I luftväg vid lungfibros och lungtransplantation

John Mackay Søfteland, Överläkare Transplantationscentrum Sahlgrenska universitetssjukhuset
Titel: COVID-19 hos organtransplanterade

Josefina Robertson, ST-läkare Infektion Sahlgrenska universitetssjukhuset
Titel: Övervikt och kardiovaskulära sjukdomars betydelse för risken att insjukna i svår covid-19

Lina Bergman, Specialistläkare Kvinnosjukvården Sahlgrenska universitetssjukhuset
Titel: Saving the maternal brain

Magdalena Claeson, Överläkare Hud- och könssjukvård Sahlgrenska universitetssjukhuset
Titel: Skin cancer: from pathogenesis to prognosis

Mikael Sansone, Överläkare Ortopedi Sahlgrenska universitetssjukhuset
Titel: Behandling och utredning av höftbesvär

Högre klinisk ALF-forskartjänst

Jonatan Oras, Överläkare An/Op/Iva Sahlgrenska universitetssjukhuset
Titel: Hjärtsvikt sekundärt till kritisk sjukdom - orsak, betydelse och patogenes

 

Tilldelning ALF-tjänster för hälsoprofessioner

ALF-tjänst för legitimerade hälsoprofessioner på doktorandnivå

Anke Samulowitz, Psykolog Socialmedicin Koncernkontoret Koncernstab Hälso- och sjukvård
Titel: The role of the patient-provider encounter in the complex interplay between pain, gendered norms, and health care

Anna Gyberg, Sjuksköterska Medicin/Geriatrik Sahlgrenska universitetssjukhuset
Titel: The meaning and construction of patient safety

Arndís Finna Ólafsdóttir, Sjuksköterska Medicin Sahlgrenska universitetssjukhuset
Titel: Treatment with Continuous and Flash Glucose Monitoring and the Excess risk of Amputations in Persons with Type 1 Diabetes

Chan-Mei Ho-Henriksson, Sjukgymnast Närhälsan Lidköping rehabmottagning
Titel: Physical therapist as primary assessor for patients with suspected knee osteoarthritis in primary care

Christian Waldenberg, Sjukhusfysiker Medicinsk teknik och fysik Sahlgrenska universitetssjukhuset
Titel: Novel magnetic resonance AI methods for improved diagnosis of low back pain patients

Emma Kjörk, Arbetsterapeut Rehabiliteringsmedicin Sahlgrenska universitetssjukhuset
Titel: Follow-up after stroke using the Post-Stroke Checklist in Sweden

Linda Wass, Specialbiomedicinsk analytiker Klinisk mikrobiologi Sahlgrenska universitetssjukhuset
Titel: NEOEHRLICHIA MIKURENSIS INFEKTION: STUDIER AV MÅLCELLER OCH IMMUNFÖRSVAR

Sara Hed, Psykolog Psykiatri Sahlgrenska universitetssjukhuset
Titel: Depression and suicidality in older adults - understanding the impact of gender to inform the design of a preventive intervention

ALF-tjänst för legitimerade och icke-legitimerande hälsoprofessioner med doktorsexamen

Anna Rohlin, Sjukhusgenetiker Klinisk genetik Sahlgrenska universitetssjukhuset
Titel: Identifiering av genetiska biomarkörer hos lungcancer- och kolorektalcancer patienter inför immunoterapi

Annelie Bilberg, Fysioterapeut Arbetsterapi och fysioterapi Sahlgrenska universitetssjukhuset
Titel: Fysisk träning vid reumatiska artritsjukdomar för att förebygga kardiovaskulär sjukdom

Eric Hamrin Senorski, Sjukgymnast Sportrehab Ortopedi
Titel: The impact of non-operative treatment after anterior cruciate ligament injury: Clinical outcomes, return to physical activity and younger patients

Hanna C Persson, Överfysioterapeut Arbetsterapi och fysioterapi Sahlgrenska universitetssjukhuset
Titel: Hälsa, funktion och arbetsåtergång hos patienter efter Covid-19 infektion

Lisa Tuomi, Överlogoped Öron-, näs- och halssjukvård Sahlgrenska universitetssjukhuset
Titel: Svälj- och gapsvårigheter hos patienter som genomgår strålbehandling mot huvud-halscancer: effekt, nytta och kostnad av rehabilitering och prehabilitering

Michaela Dellenmark Blom, Specialistsjuksköterska Kirurgi Barn Sahlgrenska universitetssjukhuset
Titel: Barn och ungdomar födda med esofagusatresi
- multicenterstudier med fokus på att identifiera riskgrupper för nedsatt hälso-relaterad livskvalitet och psykisk hälsa

Oscar Jalnefjord, Sjukhusfysiker Medicinsk fysik och teknik Sahlgrenska universitetssjukhuset
Titel: Perfusionsavbildning med magnetkamera utan kontrastmedel

Susanne Nielsen, Operationssjuksköterska Thorax Sahlgrenska universitetssjukhuset
Titel: Depression, socioekonomi och skörhet - faktorer av betydelse för resultaten efter öppna och kateterburna hjärtinterventioner?

Högre klinisk ALF-forskartjänst

Maria Ljungberg, Universitetssjukhusöverförstesjukhusfysiker Medicinsk fysik och teknik Sahlgrenska universitetssjukhuset
Titel: Tumour characterisation and early response assessment of tumour therapy with advanced multiparametric MR techniques

Om ALF-tjänster

En ALF-tjänst på doktorandnivå innebär finansierad forskningstid om 50 procent av heltid under två år. För ALF-tjänst med doktorsexamen och Högre klinisk ALF-forskartjänst medföljer även projektmedel om 200 000 respektive 300 000 kr/år. För sistnämnda tjänstetyper finns även eventuell möjlighet till förlängning i ytterligare två år. Här kan du läsa mer om de olika tjänstetyperna >>

 


Senast uppdaterad: 2022-05-09 14:31