Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Tilldelning av ALF-tjänster våren 2021

Publicerad:

Totalt beviljades 36 forskare ALF-tjänst i den senaste ansökningsomgången. Tjänsterna är fördelade på läkare och andra hälsoprofessioner och tillträds 1 januari 2022. Nedan listas de som tilldelats ALF-tjänst.

Tilldelning ALF-tjänster för legitimerade läkare

ALF-tjänst för legitimerade läkare på doktorandnivå

Anna Björk, ST-läkare Närhälsan Krokslätt vårdcentral
Titel: Childhood obesity and neurodevelopmental problems

Anna Thulin, ST-läkare Onkologi Sahlgrenska universitetssjukhuset
Titel: Klinisk och molekylär karaktärisering av hjärnmetastaser med fokus på hjärnmetastaser av bröstcancer

Beatrice Bergström, ST-läkare Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Sahlgrenska universitetssjukhuset
Titel: Studies on the role of the autoimmune regulator, AIRE, in the joint in rheumatoid arthritis

Cecilia Lagging, ST-läkare Klinisk genetik Sahlgrenska universitetssjukhuset
Titel: Post-stroke outcomes

Erik Lindgren, ST-läkare Neurosjukvård Sahlgrenska universitetssjukhuset
Titel: Sahlgrenska Cerebral Venous Thrombosis Study

Johan Ringlander, ST-läkare Klinisk mikrobiologi Sahlgrenska universitetssjukhuset
Titel: Hepatit B-virusets förmåga att integrera och dess betydelse för leverskada och cancerutveckling

Katarina Glise Sandblad, Specialistläkare Medicin/Geriatrik Sahlgrenska universitetssjukhuset
Titel: Venös tromboembolism – riskfaktorer, trender och demografi

Katarina Koss Modig, Överläkare Urologi Sahlgrenska universitetssjukhuset
Titel: Robotassisterad kirurgi som behandling av lokaliserad prostatacancer- patient och operationsspecifika faktorer som leder till postoperativt urinläckage och anastomosstenos

Linn Renborg, ST-läkare Infektion Sahlgrenska universitetssjukhuset
Titel: On blood and cerebrospinal fluid biomarkers of HIV-1 infection in the nervous system

Sara Hallström, Specialistläkare Medicin/Geriatrik Sahlgrenska universitetssjukhuset
Titel: Insulindosering och riskfaktorer för diabeteskomplikationer vid typ 1 diabetes

ALF-tjänst för legitimerade läkare med medicine doktorsexamen

Charlotta Ljungman, Specialistläkare Kardiologi Sahlgrenska universitetssjukhuset
Titel: Understanding metabolic pathways in heart failure

Florencia Harari Thuresson, ST-läkare Specialistmedicin Sahlgrenska universitetssjukhuset
Titel: Lead exposure and cardiovascular disease – disentangling underlying mechanisms

Jesper Magnusson, Överläkare Transplantationscentrum Sahlgrenska universitetssjukhuset
Titel: Muciner I luftväg vid lungfibros och lungtransplantation

John Mackay Søfteland, Överläkare Transplantationscentrum Sahlgrenska universitetssjukhuset
Titel: COVID-19 hos organtransplanterade

Josefina Robertson, ST-läkare Infektion Sahlgrenska universitetssjukhuset
Titel: Övervikt och kardiovaskulära sjukdomars betydelse för risken att insjukna i svår covid-19

Lina Bergman, Specialistläkare Kvinnosjukvården Sahlgrenska universitetssjukhuset
Titel: Saving the maternal brain

Magdalena Claeson, Överläkare Hud- och könssjukvård Sahlgrenska universitetssjukhuset
Titel: Skin cancer: from pathogenesis to prognosis

Mikael Sansone, Överläkare Ortopedi Sahlgrenska universitetssjukhuset
Titel: Behandling och utredning av höftbesvär

Högre klinisk ALF-forskartjänst

Jonatan Oras, Överläkare An/Op/Iva Sahlgrenska universitetssjukhuset
Titel: Hjärtsvikt sekundärt till kritisk sjukdom - orsak, betydelse och patogenes

 

Tilldelning ALF-tjänster för hälsoprofessioner

ALF-tjänst för legitimerade hälsoprofessioner på doktorandnivå

Anke Samulowitz, Psykolog Socialmedicin Koncernkontoret Koncernstab Hälso- och sjukvård
Titel: The role of the patient-provider encounter in the complex interplay between pain, gendered norms, and health care

Anna Gyberg, Sjuksköterska Medicin/Geriatrik Sahlgrenska universitetssjukhuset
Titel: The meaning and construction of patient safety

Arndís Finna Ólafsdóttir, Sjuksköterska Medicin Sahlgrenska universitetssjukhuset
Titel: Treatment with Continuous and Flash Glucose Monitoring and the Excess risk of Amputations in Persons with Type 1 Diabetes

Chan-Mei Ho-Henriksson, Sjukgymnast Närhälsan Lidköping rehabmottagning
Titel: Physical therapist as primary assessor for patients with suspected knee osteoarthritis in primary care

Christian Waldenberg, Sjukhusfysiker Medicinsk teknik och fysik Sahlgrenska universitetssjukhuset
Titel: Novel magnetic resonance AI methods for improved diagnosis of low back pain patients

Emma Kjörk, Arbetsterapeut Rehabiliteringsmedicin Sahlgrenska universitetssjukhuset
Titel: Follow-up after stroke using the Post-Stroke Checklist in Sweden

Linda Wass, Specialbiomedicinsk analytiker Klinisk mikrobiologi Sahlgrenska universitetssjukhuset
Titel: NEOEHRLICHIA MIKURENSIS INFEKTION: STUDIER AV MÅLCELLER OCH IMMUNFÖRSVAR

Sara Hed, Psykolog Psykiatri Sahlgrenska universitetssjukhuset
Titel: Depression and suicidality in older adults - understanding the impact of gender to inform the design of a preventive intervention

ALF-tjänst för legitimerade och icke-legitimerande hälsoprofessioner med doktorsexamen

Anna Rohlin, Sjukhusgenetiker Klinisk genetik Sahlgrenska universitetssjukhuset
Titel: Identifiering av genetiska biomarkörer hos lungcancer- och kolorektalcancer patienter inför immunoterapi

Annelie Bilberg, Fysioterapeut Arbetsterapi och fysioterapi Sahlgrenska universitetssjukhuset
Titel: Fysisk träning vid reumatiska artritsjukdomar för att förebygga kardiovaskulär sjukdom

Eric Hamrin Senorski, Sjukgymnast Sportrehab Ortopedi
Titel: The impact of non-operative treatment after anterior cruciate ligament injury: Clinical outcomes, return to physical activity and younger patients

Hanna C Persson, Överfysioterapeut Arbetsterapi och fysioterapi Sahlgrenska universitetssjukhuset
Titel: Hälsa, funktion och arbetsåtergång hos patienter efter Covid-19 infektion

Lisa Tuomi, Överlogoped Öron-, näs- och halssjukvård Sahlgrenska universitetssjukhuset
Titel: Svälj- och gapsvårigheter hos patienter som genomgår strålbehandling mot huvud-halscancer: effekt, nytta och kostnad av rehabilitering och prehabilitering

Michaela Dellenmark Blom, Specialistsjuksköterska Kirurgi Barn Sahlgrenska universitetssjukhuset
Titel: Barn och ungdomar födda med esofagusatresi
- multicenterstudier med fokus på att identifiera riskgrupper för nedsatt hälso-relaterad livskvalitet och psykisk hälsa

Oscar Jalnefjord, Sjukhusfysiker Medicinsk fysik och teknik Sahlgrenska universitetssjukhuset
Titel: Perfusionsavbildning med magnetkamera utan kontrastmedel

Susanne Nielsen, Operationssjuksköterska Thorax Sahlgrenska universitetssjukhuset
Titel: Depression, socioekonomi och skörhet - faktorer av betydelse för resultaten efter öppna och kateterburna hjärtinterventioner?

Högre klinisk ALF-forskartjänst

Maria Ljungberg, Universitetssjukhusöverförstesjukhusfysiker Medicinsk fysik och teknik Sahlgrenska universitetssjukhuset
Titel: Tumour characterisation and early response assessment of tumour therapy with advanced multiparametric MR techniques

Om ALF-tjänster

En ALF-tjänst på doktorandnivå innebär finansierad forskningstid om 50 procent av heltid under två år. För ALF-tjänst med doktorsexamen och Högre klinisk ALF-forskartjänst medföljer även projektmedel om 200 000 respektive 300 000 kr/år. För sistnämnda tjänstetyper finns även eventuell möjlighet till förlängning i ytterligare två år. Här kan du läsa mer om de olika tjänstetyperna >>

 

Publicerad: