Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Vårens ALF-utlysningar 2022

Från och med fredag 15 april går det att ansöka om forskningsmedel i vårens ALF-utlysningar. Ansökan görs elektroniskt i Researchweb, med sista ansökningsdag onsdag 1 juni.

Aktuella utlysningar:

  • ALF-projektmedel 2023–2024
    Mellanomgång av ALF-projektmedel, där beviljat anslag gäller för 2 år. Riktar sig till nytillkomna sökande, dvs. den som blivit docent eller flyttat till regionen sedan föregående ansökningstillfälle, samt tidigare behöriga som fick avslag i förra ansökningsomgången. Förutom anställning inom Västra Götalandsregionen eller Sahlgrenska akademin om minst 50 % krävs att sökande är som lägst docent. ALF-projektmedel avser att stödja medicinsk forskning med betoning på forskning med målsättning att på sikt förbättra diagnostik, profylax/prevention, behandling eller vård.  Riktlinjer och bedömningskriterier för ALF-projektmedel 2022-2024 >>

  • Klinisk behandlingsforskning 2023-2025
    Utlysningen avser klinisk behandlingsforskning med syfte att påverka klinisk praxis och inbegriper även projekt som har som målsättning att besvara frågor som väckts i samband med HTA-rapport. Kan sökas av forskare som är anställda inom Västra Götalandsregionen eller Göteborgs universitet och som avlagt doktorsexamen. Obs! Ett godkännande från Etikprövningsmyndigheten ska föreligga vid ansökningstillfället för att ansökan ska gå vidare till bedömning. Anslaget är i normalfallet treårigt med årlig uppföljning, men kan även sökas för kortare tid. Riktlinjer och bedömningskriterier för Klinisk behandlingsforskning >>

  • ALF-medel för kompletterande studie i anslutning till HTA
    För forskare som genomgått en prövning enligt HTA-konceptet och där HTA-rapporten har blivit publicerad finns möjligheten att söka medel för kompletterande studier. Ansökan ska göras inom tre år från publicerad HTA-rapport och avser studier som har som målsättning att besvara frågor som väckts i samband med HTA-rapporten. Anslagstiden är 2 år, under förutsättning att tillfredställande progress uppvisas i årlig avrapportering. Riktlinjer och bedömningskriterier för ALF-medel HTA >>


Vid frågor vänligen kontakta ALF-kontoret: alf-kontoret@vgregion.se


Senast uppdaterad: 2022-05-09 14:27