Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Frågor och svar

Statens ersättning till regionerna för de kostnader (intrång) som uppstår i sjukvården under läkarutbildningen. 

För 2024 tilldelas VGR 108 mnkr. Ersättningen motsvarar en fast summa per student per år.

Utbildningsdepartementet fattar beslut om det ALF-anslag som varje region erhåller.   

Den nationella styrgruppen för ALF-avtalet har äskat om en större tilldelning till det nya läkarprogrammet då en utredning indikerar att nuvarande ersättning inte täcker sjukvårdens kostnader för läkarutbildningen. 

Tilldelningen innan budgetår 2024 baserades på kursens storlek (antal högskolepoäng (hp) och antal studenter), vilket blev det samma som kursens längd (dagar). Några (få) kurser hade reducerad tilldelning då de inte bedömdes som fullständigt kliniska. 

Efter detta fördelade i sin tur kursledaren/terminsansvarig medlen till aktuella verksamheter där utbildningen skedde beroende på deras insats. 

Vi behöver en transparent fördelningsmodell som tar mer hänsyn till det faktiska intrånget i sjukvården.  

En verksamhet som gör förändringar för att förbättra undervisningen måste enkelt kunna beskriva detta och sedan få tilldelning därefter. Det gick inte med den gamla modellen.

Den är aktivitetsbaserad. Det innebär att varje kurs på läkarprogrammet årligen deklarerar de undervisningsmoment (omfattning och innehåll) som sker i sjukvården. Momenten grupperas sedan beroende på dess karaktär (uppskattat intrång).  

Modellen innehåller två olika ersättningsnivåer för VFU; högst ersättning erhålls när sjukvården anpassar sig till studenterna. För undervisning i mindre grupper finns ytterligare en ersättningsnivå.  

Den är rättvis, kurserna/verksamheterna erhåller ersättning baserat på intrånget, inte baserat på längden av en kurs. 

Den tar hänsyn till undervisningsmomentens påverkan i verksamheterna. Studentanpassade moment får högst ersättning.

Den är inte lika förutsägbar som den gamla. 

Då totala mängden medel är oförändrad kommer en grupp verksamheter att få sänkt tilldelning och en annan ökad. För att motverka stora förändringar innebär förslaget att modellen får fullt genomslag först på tredje året (budgetår 2026). 

Den nya utbildningen har nya kurser med nytt (vanligen ökat) VFU-innehåll.  

De närmaste åren, när det gamla och nya programmet finns parallellt, kommer dessutom några kurser att dubbelundervisa och andra att göra ett kort uppehåll vilket medför väsentliga variationer i tilldelningen för en enskild verksamhet de kommande åren.  

Först när det nya programmet är helt genomfört stabiliseras situationen. 

Den nya modellen tar (mer än den gamla) hänsyn till de kostnader som uppstår i sjukvården. När insatserna i din kurs deklareras enligt den nya modellen visar det sig att den tilldelning du fått med den gamla modellen (enbart baserat på kursens längd) egentligen var för hög jämfört med de insatser som sjukvården gör i andra kurser. 

Mejla din fråga till alf-kontoret@vgregion.se, vi kommer även att uppdatera vår sida kontinuerligt med vanligt förekommande frågor. 

Senast uppdaterad: 2023-04-04 11:24