Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

ALF-tjänst för legitimerad läkare med medicine doktorsexamen

Den 11 november 2019 öppnar utlysningen ALF-tjänst för legitimerad läkare med medicine doktorsexamen. Utlysningen pågår till och med den 9 december 2019.

Ansökningsperiod

Ansökan öppnar 11 november 2019 och stänger 9 december 2019 kl 23.59. Ansökan ska göras elektroniskt i Researchweb. Inloggning sker genom följande länk www.researchweb.org/is/alfgbg.

Utlysta medel

ALF-finansierad forskningstid om 50 % av heltid i två år med möjlighet till två års förlängning. Förutom halvtidslön tillkommer projektmedel om 200 000 SEK/år.

Vem är behörig att söka?

Legitimerad läkare med anställning i Västra Götalandsregionen som erhållit medicine doktorsexamen under de senaste sju åren, räknat som sju helår till och med sista ansökningsdag.

Är doktorsexamen äldre går det ändå att söka om det finns avräkningsbar tid för till exempel föräldraledighet eller sjukdom.

Undantag från 7-årsregeln görs också för personer som efter disputation genomfört sjukvårdsutbildning på akademisk grundnivå eller efterföljande specialistutbildning. Vid åberopande av undantag krävs att detta styrks genom utdrag i Ladok och tjänstgöringsintyg.

Vad ingår i ansökan?

Sammanfattning, projektplan (8 sidor Times New Roman 12 inklusive referenser), intyg från verksamhetschef (VC), intyg från prefekt och intyg på medicine doktorsexamen.

Bifogade filer ska namnges med filens innehåll och sökandes namn, exempel Projektplan ”Sökandes namn” eller Intyg från VC ”Sökandes namn”.

CV och publikationslista tas från personkortet i Researchweb. Tänk på att uppdatera ditt personkort vid ansökan.

När kommer besked?

Besked lämnas under mars 2020.

När tillträder man?

Tjänsten ska tillträdas under perioden 1 juli och 1 oktober 2020.

Vem ska jag kontakta om jag har några frågor?

För frågor kontakta ALF-kontoret.
För teknisk support vid ansökan kontakta support@researchweb.org.

Senast uppdaterad: 2019-10-25 15:58