Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

27 nya ALF-tjänster

Totalt beviljades 27 forskare ALF-tjänster i den senaste ansökningsomgången. Detta innebär finansierad forskningstid om 50 % av heltid i minst två år, med projektmedel knutna till en del av tjänstetyperna. Nytt för i år är även två strategiska ALF-tjänster riktade mot registerforskning.

Tilldelning ALF-tjänster för legitimerade läkare

ALF-tjänst för legitimerade läkare på doktorandnivå

Andreas Samuelsson, Överläkare Kirurgkliniken, NU-sjukvården
Titel: LapLav (LAParoscopic LAVage). A national, registry-based study of clinical and functional results and of health and well-being in patients after emergency surgery for perforated diverticulitis comparing laparoscopic lavage with traditional surgery in routine health care.

Ankur Pandita, ST-läkare Onkologen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Titel: Immune mechanisms for excellent response and immune-related toxicity in cancer immunotherapy

Anna Darelius, Specialistläkare gynekologi och reproduktionsmedicin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Titel: The Fallopian tube –to be or not to be removed

Anton Landgren, ST-läkare, Capio Läkarhus Angered
Titel: Psoriasisartrit: Kardiovaskulära riskfaktorer och effekter av viktminskning

Eleftheria Gkaniatsa, Specialistläkare Specialistmedicin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Titel: PRIMÄR ALDOSTERONISM – FÖREKOMST, DIAGNOSTIK, FÖLJDSJUKDOMAR OCH DÖDLIGHET

Emanuele Bobbio, Specialistläkare Kardiologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Titel: Cardiac Sarcoidosis and Giant Cell Myocarditis: Two sides of the same coin?

Emelie Marklund, ST-läkare Infektion, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Titel: Viruskinetik och utveckling av immunitet vid SARS-CoV-2

Felipe Kristensson, Underläkare Onkologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Titel: The role of genetic variation on the long-term effects of bariatric surgery - Analysis of samples and data from the Swedish Obese Subjects (SOS) study

Jessica Sjölund, ST-läkare Specialistmedicin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Titel: Abdominal Pain-Related Functional Gastrointestinal Disorders from Early Childhood to Young Adulthood

Leif Torén, Specialistläkare Röntgen, Kungälvs sjukhus
Titel: Load-induced quantitative characteristics in lumbar intervertebral discs and vertebras in low back pain patients imaged with MRI

Lina Lilja, Specialistläkare Barn och ungdomsmedicinsk mottagning, BUM Kungshöjd
Titel: Developmental BMI and the risk of adult cardiovascular disease among women

Navkiran Tornkvist, ST-läkare Gastro, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Titel: Characterization and health care utilization of irritable bowel syndrome and unspecified functional bowel disorder; a national and international epidemiological project.

Nelly Kanberg, Specialistläkare Infektionskliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Titel: On COVID-19 associated Central Nervous system complications

Ulrica Jonsson, Överläkare Vuxenhabilitering, Habilitering och Hälsa
Titel: Medicinsk och social situation för vuxna med cerebral pares.


ALF-tjänst för legitimerade läkare med medicine doktorsexamen

Araz Rawshani, ST-läkare Kardiologi Sahlgrenska universitetssjukhuset
Titel: Prediktion och prognostisering av hjärtstopp: Studier för att förhindra hjärtstopp och prognostisera patienter som drabbas av hjärtstopp

Jenna Najar, ST-läkare Psykiatri kognition och äldrepsykiatri Sahlgrenska universitetssjukhuset
Titel: Psychiatry in dementia and dementia in psychiatry - Is genetics the key?

Jennifer Park, Specialistläkare Kirurgi Sahlgrenska universitetssjukhuset
Titel: Utredning och behandling av patienter med ändtarmscancer - kliniska och hälsoekonomiska aspekter

Jóhann Páll Hreinsson, ST-läkare Specialistmedicin Sahlgrenska universitetssjukhuset
Titel: Fecal metabolites for the diagnosis of ulcerative colitis & The role of prebiotics in the enhancement of immune response after vaccination in patients with ulcerative colitis

Karin Säljö, Specialistläkare Plastikkirurgi Sahlgrenska universitetssjukhuset
Titel: A translational study in regenerative medicine and tissue engineering: from bench to reconstructive surgery

Marit Stockfelt, ST-läkare Reumatologi Sahlgrenska universitetssjukhuset
Titel: Pregnancy outcomes and placental inflammation in women with Systemic Lupus Erythematosus

Martin Lindgren, ST-läkare Medicin Geriatrik och Akutmottagning Sahlgrenska universitetssjukhuset
Titel: Aortastenos – studier av förekomst, progress och prognos i Västra Götalandsregionen och Sverige.

Peter Norberg, ST-läkare Klinisk mikrobiologi Sahlgrenska universitetssjukhuset
Titel: A novel vaccine strategy: Attenuating viruses through genome-wide changes of genomic signatures

Pia Lundgren, Överläkare Ögonsjukvård Sahlgrenska universitetssjukhuset
Titel: Blood components for prediction and prevention of Retinopathy of Prematurity

Sam Polesie, Specialistläkare Hud- och könssjukvård Sahlgrenska universitetssjukhuset
Titel: Prediction models for skin cancer using registry data and deep neural networks


Strategisk ALF-tjänst i registerforskning för legitimerade läkare med medicine doktorsexamen

Andreas Martinsson, Specialistläkare Kardiologi Sahlgrenska universitetssjukhuset
Titel: Optimizing postoperative treatment after heart valve surgery

Cecilie Hveding Blimark, Överläkare Specialistmedicin Sahlgrenska universitetssjukhuset
Titel: MYELOM, POPULATIONSBASERADE STUDIER AV BEHANDLING, RISK -OCH PROGNOSFAKTORER, LÅNGTIDSKOMPLIKATIONER OCH ÖVERLEVNAD


Högre klinisk ALF-forskartjänst

Verena Sengpiel, Överläkare Obstetrik Sahlgrenska universitetssjukhuset
Titel: OPTION – OutPatienT InductiON: Labour induction in an outpatient setting - a multicenter randomized controlled trial


Om ALF-tjänster

En ALF-tjänst innebär finansierad forskningstid om 50 % av heltid i två år. För ALF-tjänst med doktorsexamen och Högre klinisk ALF-forskartjänst medföljer projektmedel om 200 000 respektive 300 000 kr/år. För sistnämnda tjänstetyper finns även möjlighet till förlängning i ytterligare två år. Tjänsterna tillträds 1 januari 2023. Här kan du läsa mer om de olika tjänstetyperna >>

De strategiska ALF-tjänsterna i registerforskning innebär forskningstid om 50 % av heltid i två år. Dessutom tillkommer projektmedel om 100 000 kr/år. Tjänsterna ska tillträdas senast 1 juli 2022. Mer information om strategisk ALF-tjänst riktad mot registerforskning >>

Här kan du ta del av samtliga beslut om tilldelning:


Senast uppdaterad: 2022-05-09 13:53