Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

27 nya ALF-tjänster

Publicerad: Uppdaterad:

Totalt beviljades 27 forskare ALF-tjänster i den senaste ansökningsomgången. Detta innebär finansierad forskningstid om 50 % av heltid i minst två år, med projektmedel knutna till en del av tjänstetyperna. Nytt för i år är även två strategiska ALF-tjänster riktade mot registerforskning.

Tilldelning ALF-tjänster för legitimerade läkare

ALF-tjänst för legitimerade läkare på doktorandnivå

Andreas Samuelsson, Överläkare Kirurgkliniken, NU-sjukvården
Titel: LapLav (LAParoscopic LAVage). A national, registry-based study of clinical and functional results and of health and well-being in patients after emergency surgery for perforated diverticulitis comparing laparoscopic lavage with traditional surgery in routine health care.

Ankur Pandita, ST-läkare Onkologen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Titel: Immune mechanisms for excellent response and immune-related toxicity in cancer immunotherapy

Anna Darelius, Specialistläkare gynekologi och reproduktionsmedicin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Titel: The Fallopian tube –to be or not to be removed

Anton Landgren, ST-läkare, Capio Läkarhus Angered
Titel: Psoriasisartrit: Kardiovaskulära riskfaktorer och effekter av viktminskning

Eleftheria Gkaniatsa, Specialistläkare Specialistmedicin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Titel: PRIMÄR ALDOSTERONISM – FÖREKOMST, DIAGNOSTIK, FÖLJDSJUKDOMAR OCH DÖDLIGHET

Emanuele Bobbio, Specialistläkare Kardiologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Titel: Cardiac Sarcoidosis and Giant Cell Myocarditis: Two sides of the same coin?

Emelie Marklund, ST-läkare Infektion, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Titel: Viruskinetik och utveckling av immunitet vid SARS-CoV-2

Felipe Kristensson, Underläkare Onkologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Titel: The role of genetic variation on the long-term effects of bariatric surgery - Analysis of samples and data from the Swedish Obese Subjects (SOS) study

Jessica Sjölund, ST-läkare Specialistmedicin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Titel: Abdominal Pain-Related Functional Gastrointestinal Disorders from Early Childhood to Young Adulthood

Leif Torén, Specialistläkare Röntgen, Kungälvs sjukhus
Titel: Load-induced quantitative characteristics in lumbar intervertebral discs and vertebras in low back pain patients imaged with MRI

Lina Lilja, Specialistläkare Barn och ungdomsmedicinsk mottagning, BUM Kungshöjd
Titel: Developmental BMI and the risk of adult cardiovascular disease among women

Navkiran Tornkvist, ST-läkare Gastro, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Titel: Characterization and health care utilization of irritable bowel syndrome and unspecified functional bowel disorder; a national and international epidemiological project.

Nelly Kanberg, Specialistläkare Infektionskliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Titel: On COVID-19 associated Central Nervous system complications

Ulrica Jonsson, Överläkare Vuxenhabilitering, Habilitering och Hälsa
Titel: Medicinsk och social situation för vuxna med cerebral pares.


ALF-tjänst för legitimerade läkare med medicine doktorsexamen

Araz Rawshani, ST-läkare Kardiologi Sahlgrenska universitetssjukhuset
Titel: Prediktion och prognostisering av hjärtstopp: Studier för att förhindra hjärtstopp och prognostisera patienter som drabbas av hjärtstopp

Jenna Najar, ST-läkare Psykiatri kognition och äldrepsykiatri Sahlgrenska universitetssjukhuset
Titel: Psychiatry in dementia and dementia in psychiatry - Is genetics the key?

Jennifer Park, Specialistläkare Kirurgi Sahlgrenska universitetssjukhuset
Titel: Utredning och behandling av patienter med ändtarmscancer - kliniska och hälsoekonomiska aspekter

Jóhann Páll Hreinsson, ST-läkare Specialistmedicin Sahlgrenska universitetssjukhuset
Titel: Fecal metabolites for the diagnosis of ulcerative colitis & The role of prebiotics in the enhancement of immune response after vaccination in patients with ulcerative colitis

Karin Säljö, Specialistläkare Plastikkirurgi Sahlgrenska universitetssjukhuset
Titel: A translational study in regenerative medicine and tissue engineering: from bench to reconstructive surgery

Marit Stockfelt, ST-läkare Reumatologi Sahlgrenska universitetssjukhuset
Titel: Pregnancy outcomes and placental inflammation in women with Systemic Lupus Erythematosus

Martin Lindgren, ST-läkare Medicin Geriatrik och Akutmottagning Sahlgrenska universitetssjukhuset
Titel: Aortastenos – studier av förekomst, progress och prognos i Västra Götalandsregionen och Sverige.

Peter Norberg, ST-läkare Klinisk mikrobiologi Sahlgrenska universitetssjukhuset
Titel: A novel vaccine strategy: Attenuating viruses through genome-wide changes of genomic signatures

Pia Lundgren, Överläkare Ögonsjukvård Sahlgrenska universitetssjukhuset
Titel: Blood components for prediction and prevention of Retinopathy of Prematurity

Sam Polesie, Specialistläkare Hud- och könssjukvård Sahlgrenska universitetssjukhuset
Titel: Prediction models for skin cancer using registry data and deep neural networks


Strategisk ALF-tjänst i registerforskning för legitimerade läkare med medicine doktorsexamen

Andreas Martinsson, Specialistläkare Kardiologi Sahlgrenska universitetssjukhuset
Titel: Optimizing postoperative treatment after heart valve surgery

Cecilie Hveding Blimark, Överläkare Specialistmedicin Sahlgrenska universitetssjukhuset
Titel: MYELOM, POPULATIONSBASERADE STUDIER AV BEHANDLING, RISK -OCH PROGNOSFAKTORER, LÅNGTIDSKOMPLIKATIONER OCH ÖVERLEVNAD


Högre klinisk ALF-forskartjänst

Verena Sengpiel, Överläkare Obstetrik Sahlgrenska universitetssjukhuset
Titel: OPTION – OutPatienT InductiON: Labour induction in an outpatient setting - a multicenter randomized controlled trial


Om ALF-tjänster

En ALF-tjänst innebär finansierad forskningstid om 50 % av heltid i två år. För ALF-tjänst med doktorsexamen och Högre klinisk ALF-forskartjänst medföljer projektmedel om 200 000 respektive 300 000 kr/år. För sistnämnda tjänstetyper finns även möjlighet till förlängning i ytterligare två år. Tjänsterna tillträds 1 januari 2023. Här kan du läsa mer om de olika tjänstetyperna >>

De strategiska ALF-tjänsterna i registerforskning innebär forskningstid om 50 % av heltid i två år. Dessutom tillkommer projektmedel om 100 000 kr/år. Tjänsterna ska tillträdas senast 1 juli 2022. Mer information om strategisk ALF-tjänst riktad mot registerforskning >>

Här kan du ta del av samtliga beslut om tilldelning:


Publicerad:
Uppdaterad:
Senast uppdaterad: 2022-05-09 13:53